Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210531

Wsparcie publikacji w ramach POB Anthropocene - edycja 2

Data: 31.05.2021 - 31.12.2021
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Wsparcie publikacji w ramach POB Anthropocene - edycja 2

Konkurs ma na celu wdrożenie polityki „Otwartego dostępu” realizowanej w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (działanie 6 ID UJ).

Tematyka publikacji zgłaszanych do konkursu powinna dotyczyć jednej z trzech domen badawczych oraz mieścić się w ramach problematyki dyscyplin naukowych wskazanych w strategii POB Anthropocene.

Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą składać autorzy lub redaktorzy naukowi będący nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Uniwersytecie Jagiellońskim, doktoranci uczący się w szkołach doktorskich UJ oraz uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020.

Konkurs daje możliwość pokrycia kosztów wydawniczych wraz z opłatą za publikację (tzw. article processing charges, APC) w modelu open access artykułów, monografii, a także opłacenia korekty językowej lub tłumaczenia na język obcy wysokiej jakości publikacji naukowych, które są planowane do wydania w prestiżowych wydawnictwach oraz czasopismach.

Druga edycja konkursu edycji daje możliwość dofinansowania publikacji monografii w wydawnictwach z poziomu II listy MNiSW, a dla dyscyplin znajdujących się w dziedzinie nauk humanistycznych, dziedzinie nauk społecznych oraz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych również z poziomu I+, obejmującej dodatkową listę renomowanych zagranicznych wydawnictw ważnych w kontekście tematyki POB Anthropocene.

W drugiej edycji konkursu (wiosna-zima 2021) łączna kwota środków przeznaczona na konkurs wynosi 350 000 zł.

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się z dniem 31.05.2021 r. i ma charakter ciągły. Termin składania wniosków w tej edycji upływa 31.12.2021 r. Wnioski należy składać́ za pomocą̨ elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem https://strefaid.uj.edu.pl/Konkurs?kod=bf2ccb22-9c1f-42ca-b43a-e384f7a96adc

Wyniki konkursu zostaną̨ ogłoszone na stronie internetowej anthropocene.id.uj.edu.pl po ocenie zgłoszenia, które nastąpi w terminie do 14 dni (w przypadku m.in. dofinansowania publikacji artykułu) lub 40 dni (w przypadku m.in. dofinansowania publikacji monografii lub tłumaczenia monografii) od złożenia wniosku.

Lista recenzentów, członków zespołu oceniającego, jest dostępna na stronie internetowej anthropocene.id.uj.edu.pl.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć w regulaminie konkursu oraz jego załącznikach: wzorze formularza wniosku (sam wniosek konkursowy należy wypełnić online), wzorze formularza oceny wniosku sporządzany przez recenzentów, oraz wzorze raportu wykonania projektu.

Poruszanie się po formularzu ułatwi przygotowana dla Państwa instrukcja.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do koordynatora konkursu – Marcina Gabryś na adres: marcin.gabrys@uj.edu.pl

Dokumenty

Regulamin

 

Recenzenci

 

Instrukcja

 

Wykaz renomowanych zagranicznych wydawnictw

  
 

Wzór wniosku - korekta językowa artykułu

 

Wzór wniosku - korekta językowa monografii

 

Wzór wniosku - korekta publikacji wydawniczej

 

Wzór wniosku - publikacja artykułu

 

Wzór wniosku - publikacja monografii lub rozdziału w monografii

 

Wzór wniosku - tłumaczenie artykułu

 

Wzór wniosku - tłumaczenie monografii lub rozdziału w monografii

 
 

Karta oceny monografii lub rozdziału w monografii

 

Karta oceny - publikacja artykułu

 

Karta oceny tłumaczenia lub korekty artykułu

 

Karta oceny tłumaczenia lub korekty monografii rozdziału w monografii lub propozycji wydawniczej


 

Raport końcowy