Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

styczeń 2021

20210104
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Konkurs Dofinansowania Usług Serwisowych 2021

Data: 04.01.2021 - 30.09.2021
Konkurs Dofinansowania Usług Serwisowych 2021

Konkurs Dofinansowania Usług Serwisowych 2021 organizowany jest w ramach POB SciMat na Wydziale Chemii. Konkurs DUS ma na celu wsparcie możliwości pomiarowych oraz aparaturowych pracowników Wydziału Chemii realizujących badania eksperymentalne prowadzone w zakresie domen badawczych projektu SciMat poprzez finansowanie lub dofinansowanie serwisu lub naprawy aparatury pomiarowej.

Podstawowe informacje o warunkach konkursu DUS:

  • finansowanie w ramach DUS dotyczy wyłącznie aparatury, która jest udostępniana na zasadach określonych przez regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Jagiellońskim
  • przed złożeniem wniosku wnioskodawca powinien zapewnić wkład własny, pochodzący ze środków zgromadzonych dzięki komercyjnemu udostępnianiu aparatury
  • wartość dofinansowania w ramach DUS nie może przekroczyć wysokości uzyskanego wkładu własnego
  • zgłoszenia do konkursu DUS będą przyjmowane w sposób ciągły do wyczerpania środków począwszy od 4 stycznia 2021
  • szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie konkursu

Formularz wniosku STREFA ID.UJ https://strefaid.uj.edu.pl/Konkurs/Overview/30?konkursTyp=POB

Pliki do pobrania
Formularz zgłoszeniowy docx
Formularz zgłoszeniowy odt
pdf
Instrukcja wypełnienia wniosku
pdf
Regulamin konkursu