Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozstrzygnięcie Konkursu #14 – “ Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”.

Rozstrzygnięcie Konkursu #14 – “ Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”.

Szanowni Państwo,

w imieniu Komisji Konkursowej pragniemy  podziękować wszystkim badaczom, którzy złożyli wnioski w Konkursie #14. Celem konkursu było dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących 6-cio semestralny program doktorski w języku angielskim prowadzony w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM w ramach interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących projekty badawcze wpierane przez POB qLife w Programie ID.UJ. Do konkursu zgłoszono dwa wnioski. Komisja Konkursowa w oparciu o wyniki oceny Recenzentów stwierdziła, że wnioski spełniają formalne i merytoryczne kryteria rekomendujące skierowanie ich do finasowania.

 

Zwycięskie projekty: 

  • prof. dr hab. Magdalena Kostkiewicz (Klinika Chorób Serca i Naczyń), dr Wojciech Rudnicki (Zakładu Elektroradiologii) oraz prof. dr hab. Ewa Stępień (Zakład Fizyki Medycznej), projekt pt. „Zaprojektowanie funkcjonalnych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych do celowego dostarczania radiofarmaceutyków”
  • dr hab. Małgorzata Tyszka – Czochara (Zakład Bromatologii) oraz dr hab. Przemysław Błyszczuk (Zakład Immunologii Klinicznej), projekt pt. “Farmakologiczna modulacja autofagii w chorobie zapalnej serca”.

 

Gratulujemy nagrodzonym zespołom i zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w kolejnych konkursach.

 

Zespół Wykonawczy POB qLIFE

Artykuł na stronie POB qLIFE

Polecamy również
Copernicus Festival 2024: "Maszyna"

Copernicus Festival 2024: "Maszyna"

Zapraszamy do udziału w Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zapraszamy do udziału w Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Nabór wniosków w konkursach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Nabór wniosków w konkursach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Konferencja Zespołów Wdrażających Program "Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza"

Konferencja Zespołów Wdrażających Program "Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza"