Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejni laureaci konkursu “Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”.

Kolejni laureaci konkursu “Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”.

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy Jakość badań dla jakości życia – qLife, jest realizowane działanie, którego celem jest finansowanie kosztów udziału w szkoleniach pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz pracowników Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

Przedstawiamy reakcje kolejnych naukowców, którzy złożyli wnioski w konkursie i wzięli udział w wybranych przez siebie szkoleniach.

Kurs wykładowy EMBO-FEBS Molecular mechanisms of interorgan crosstalk in health and disease w którym wzięła udział dr hab. Maria Walczak, prof. UJ odbył się na wyspie Spetses w Grecji. Kurs dotyczył czynników warunkujących heterogenność narządową oraz lepsze zrozumienie mechanizmów odpowiadających za komunikację międzynarządową, w aspekcie dysfunkcji narządów i rozprzestrzeniania się chorób. W trakcie kursu omówiono powiązania molekularne między narządami, które są przyczyną znacznej zachorowalności i śmiertelności, w chorobach takich jak cukrzyca, schorzenia układu krążenia, niewydolność nerek, zaburzenia autoimmunologiczne, choroby nowotworowe, a także w zespole zapalnym związanym z COVID-19. Zakres tematyczny szkolenia obejmował zagadnienia regulacji makrofagów prozapalnych i prozwłóknieniowych, identyfikacji uwalnianej przez nerki osteopontyny jako czynnika sprawczego niewydolności oddechowej, ontogenezy i podstawowych funkcji makrofagów rezydujących w tkankach, wzajemnego oddziaływania nerwów obwodowych i układu odpornościowego, miejscowego i ogólnoustrojowego działania interleukiny 6 w zapaleniu i nowotworach, roli mepryny α we wstrząsie, metabolizmu kolagenu jako kluczowego regulatora przerzutowości raka trzustki, roli sercowo-płucnych komórek progenitorowych w rozwoju serca i płuc, przeprogramowaniu metabolizmu jako strategii obrony przed infekcją, programowaniu rozwoju komórek Kupffera w wyniku otyłości matki, wpływu mikrobiomu na wzrost liniowy, znaczeniu limfocytów T w identyfikacji i interpretacji sygnałów cytokinowych, wpływu kości na homeostazę organizmu, mitochondrialną kontrolę zapalenia, roli proteazy ADAM17 w rozprzestrzenianiu się zapalenia i przerzutowości nowotworowej, wzajemnym powiązaniom komórkowym w sercu, w procesie starzenia się organizmu, plastyczności komórek macierzystych i regeneracji narządów, regulacji metabolizmu hemu w kluczowym stadium rozwoju malarii oraz odpowiedzi tkanek na zapalenie i rozwój heterogeniczności choroby. Znajomość mechanizmów sterujących komunikacją międzynarządową pozwala na opracowanie nowej, lepszej strategii podejmowania decyzji dotyczących leczenia chorób i monitorowania skuteczności terapii oraz przyczynia się do zdobywania nowej wiedzy na temat zmniejszenia ryzyka niepowodzenia leczenia. Poznanie szlaków biochemicznych oraz wzajemnych powiązań między narządami organizmu jest niezbędne w projektowaniu i poszukiwaniu nowych leków oraz identyfikowaniu celów terapeutycznych. Uważa się, że wiedza na temat mechanizmów komunikacji międzynarządowej może stać się w przyszłości istotnym czynnikiem decydującym o wyborze strategii leczenia chorób cywilizacyjnych.

Dużą popularnością wśród uczestników naszego konkursu cieszyło się  szkolenie pt. Hands-On Flow Cytometry Course w Technology Facility Department of Biology University of York. Wzięli w nim udział dr Dorota Gil z Katedry Biochemii Lekarskiej, oraz dr Agnieszka Ludwig-Słomczyńska, dr Justyna Totoń-Żurańska oraz dr Gracjan Wątor z Ośrodka Genomiki Medycznej – OMICRON. Tematyka kursu dotyczyła podstawowych zasad  cytometrii przepływowej oraz możliwości jej wykorzystania. Część praktyczna kursu odbyła się na czterech aparatach o różnych konfiguracjach, w tym na sorterze komórkowym. Samodzielnie przeprowadzone eksperymenty nadzorował dr Peter o’Toole oraz dr Karen Hogg – naukowcy o ogromnej wiedzy i doświadczeniu. Wykonane badania dotyczyły immunofenotypowania, analizy cyklu komórkowego, proliferacji i apoptozy. Zdobyte w czasie kursu wiadomości teoretyczne i umiejętności, zostaną wykorzystane w realizacji projektów naukowych oraz przy składaniu wniosków grantowych.

Z kolei Pan dr Vittorio Canale z Katedry Chemii Organicznej wybrał czterodniowy kurs z cyklu Advanced Course of Medicinal Chemistry (ESMEC), organizowany pod auspicjami European Federation of Medicinal Chemistry w dniach 03-07.07.2022 w Urbino (Włochy). Program warsztatów obejmował tematykę zrównoważonych procesów syntezy organicznej a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wykorzystaniem elektrochemii jako techniki umożliwiającej otrzymanie związków biologiczne aktywnych. Przedstawiono nowe podejście terapeutyczne w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz chorób nowotworowych. Multidyscyplinarne tematy warsztatów pozwoliły zdobyć nowe wiadomości i umiejętności w zakresie chemii medycznej, chemii organicznej i biologii molekularnej. Nabyta w trakcie szkolenia wiedza będzie wykorzystana w pracy badawczej w trakcje poszukiwania nowych celów molekularnych o istotnym znaczeniu terapeutycznym w leczeniu chorób OUN.

Koszty udziału w szkoleniu są finansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Artykuł na stronie POB qLIFE

Polecamy również
Konferencja Zespołów Wdrażających Program "Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza"

Konferencja Zespołów Wdrażających Program "Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza"

[Konkurs #18] „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych – staże zagraniczne” – NABÓR OTWARTY

[Konkurs #18] „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych – staże zagraniczne” – NABÓR OTWARTY

Spotkanie z profesorem Janem Lucassenem

Spotkanie z profesorem Janem Lucassenem

Webinarium on line Writefull for Institutions

Webinarium on line Writefull for Institutions