Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chromatograf Pure C-850 FlashPrep na Wydziale Farmaceutycznym

Chromatograf Pure C-850 FlashPrep na Wydziale Farmaceutycznym

Chromatograf Pure C-850 FlashPrep (Büchi) zakupiony w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza i Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE jest urządzeniem służącym do izolacji i oczyszczania składników złożonych mieszanin.
Projekty badawcze prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w głównej mierze dotyczą badania właściwości nowych substancji biologicznie aktywnych. W przypadku związków oryginalnych, zasadnicze znaczenie dla jakości tych badań mają precyzja i wydajność procesu izolacji i oczyszczania badanych substancji. W zależności od specyfiki prowadzonych eksperymentów, zapotrzebowanie na badany związek mieści się w granicach od kilku miligramów (badania przesiewowe in vitro) do kilku gramów (badania farmakologiczne in vivo).

Chromatograf Pure C-850 FlashPrep umożliwia wydajne i zautomatyzowane oczyszczenie substancji, a dzięki łączeniu w sobie metod szybkiej chromatografii kolumnowej (flash) oraz wysokosprawnej chomatografii cieczowej (HPLC-prep) pozwala na dostosowanie skali, jak i precyzji procesu do aktualnych potrzeb. Ponadto, dwie komplementarne techniki detekcji: UV-VIS oraz ELSD umożliwiają wykrywanie zarówno związków zawierających chromofory, jaki i lotnych substancji nieabsorbujących promieniowania w zakresie UV-VIS. Powyższe cechy przekładają się na zwiększenie efektywności oczyszczania substancji, skrócenie czasu trwania procesu a także ograniczenie kosztów i emisji substancji szkodliwych przez zmniejszenie zużycia rozpuszczalników oraz kolumn chormatograficznych.

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Artykuł na stronie POB qLIFE

Polecamy również
Kolejni laureaci konkursu “Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”.
Kolejni laureaci konkursu “Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”.
Oprogramowanie do interaktywnej analizy obrazu w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej
Oprogramowanie do interaktywnej analizy obrazu w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej
Modernizacja laboratoriów syntezy i analityki w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJ CM
Modernizacja laboratoriów syntezy i analityki w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJ CM
Konkurs #14 – Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM
Konkurs #14 – Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM