Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komora modułowa typu Bussey-Saksida w Zakładzie Farmakodynamiki

Komora modułowa typu Bussey-Saksida w Zakładzie Farmakodynamiki

Zakład Farmakodynamiki korzystając ze wsparcia finansowego POB qLIFE doposażył swoje laboratorium w nowy sprzęt, jakim jest komora z ekranem dotykowym typu Bussey-Saksida, dla myszy lub szczurów. 

Komory Bussey-Saksida z ekranem dotykowym, zaprojektowane są do wydajnej  i wysokoprzepustowej oceny złożonych funkcji poznawczych u myszy i szczurów. Sterowane są przez oprogramowanie umożliwiające stosowanie standardowych oraz niestandardowych procedur testowych. Wszystkie testy obejmują procedury treningowe, a także eksperyment główny oraz predefiniowane algorytmy analizy danych. Warto zaznaczyć, że zakupiony sprzęt umożliwia wykonanie testów z wykorzystaniem ekranów dotykowych, które są bardzo zbliżone do tych, stosowanych w badaniach oceniających funkcje poznawcze u ludzi. W związku z tym wyniki eksperymentów przeprowadzonych z użyciem zakupionej aparatury mają potencjał translacyjny. Dzięki zakupionemu sprzętowi możliwe jest testowanie nowych związków chemicznych o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu zaburzeń pamięci w różnych jednostkach chorobowych. 

                 

 

 

 

 

 

 

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Artykuł na stronie POB qLIFE

Polecamy również
Kolejni laureaci konkursu “Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”.
Kolejni laureaci konkursu “Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”.
Oprogramowanie do interaktywnej analizy obrazu w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej
Oprogramowanie do interaktywnej analizy obrazu w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej
Modernizacja laboratoriów syntezy i analityki w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJ CM
Modernizacja laboratoriów syntezy i analityki w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJ CM
Chromatograf Pure C-850 FlashPrep na Wydziale Farmaceutycznym
Chromatograf Pure C-850 FlashPrep na Wydziale Farmaceutycznym