Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naprawa licznika Microbeta w Katedrze Farmakobiologii UJ CM

Naprawa licznika Microbeta w Katedrze Farmakobiologii UJ CM

Badania prowadzone w Katedrze Farmakobiologii koncentrują̨ się̨ na kompleksowej ocenie oddziaływania nowych cząsteczek z celami biologicznymi. Celem jest poszukiwanie nowych substancji biologicznie aktywnych w różnych obszarach terapeutycznych, głównie w kręgu schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Drugim ważnym obszarem badawczym jest poszukiwanie i identyfikacja w modelach in vitro i ex vivo nowych celów terapeutycznych przez analizę ich znaczenia i funkcji. Badania te umożliwią poznanie patomechanizmów i analizę molekularnych podstaw różnych schorzeń oraz ułatwią zrozumienie procesów fizjologicznych na poziomie komórkowym.

Dzięki udziałowi w Konkursie #11 programu POB qLife Katedra Farmakobiologii UJ CM zyskała możliwość finansowanie serwisu i modernizacji licznika scyntylacyjnego Microbeta TriLux 1450, w którym dokonano m.in. wymiany napędów dysków FFD 1.44 na Emulatory Solid State.

  Licznik scyntylacyjny wykorzystywany jest w badaniach izotopowych, w testach wiązania radioligandów do białek błonowych i wewnątrzkomórkowych, jako narzędzie niezbędne do przeprowadzenia wstępnej oceny powinowactwa nowych cząsteczek do różnych celów biologicznych. Urządzenie jest kluczowym elementem wykorzystywanym w praktycznie wszystkich projektach naukowo-badawczych prowadzonych w Jednostce, w tym do realizacji zadań badawczych we współpracy z innymi Jednostkami WFa UJ CM oraz Jednostkami pozawydziałowymi, m.in. z Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Medycznym w Warszawie i Lublinie.

 

Serwis aparatu został sfinansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Artykuł na stronie POB qLIFE

Polecamy również
Chromatograf Pure C-850 FlashPrep na Wydziale Farmaceutycznym
Chromatograf Pure C-850 FlashPrep na Wydziale Farmaceutycznym
Konkurs #14 – Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM
Konkurs #14 – Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM
Pierwsi laureaci naboru “Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”
Pierwsi laureaci naboru “Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”
Komora modułowa typu Bussey-Saksida w Zakładzie Farmakodynamiki
Komora modułowa typu Bussey-Saksida w Zakładzie Farmakodynamiki