Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210910

Konkurs Otwarta Nauka w DigiWorld - edycja II

Data: 10.09.2021 - 16.12.2021
Organizator: POB DigiWorld
Witryna internetowa wydarzenia: https://strefaid.uj.edu.pl
Konkurs Otwarta Nauka w DigiWorld - edycja II

POB DigiWorld ogłasza drugą edycję konkursu Otwarta Nauka na finansowanie kosztów korekty językowej, tłumaczenia artykułów i monografii naukowych na język obcy oraz publikacji artykułów i monografii związanych tematycznie z obszarem badawczym DigiWorld (patrz Opis obszaru i strategia POB) w trybie open-access w najbardziej prestiżowych czasopismach i wydawnictwach.

W szczególności liczymy na zgłoszenia publikacji naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, publikacji zrealizowanych we współpracy międzynarodowej, jak również tych, których współautorami są studenci i doktoranci UJ.

Pula konkursu wynosi 100 000 zł. Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 15 000 zł. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w trybie ciągłym od 10 września do 16 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków.

Wnioski należy składać w systemie https://strefaid.uj.edu.pl poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konkursu Otwarta Nauka. Wszelkie braki formalne należy uzupełnić w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego wniosku. W przypadkach szczególnych zgłoszenie prosimy wysłać mejlowo na adres: digiworld@uj.edu.pl (temat „[Otwarta Nauka 2021] Wniosek”; zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje wyszczególnione w formularzu elektronicznym).

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o dokładne zapoznanie się z jego regulaminem zamieszczonym poniżej (zob.: PLIKI DO POBRANIA) oraz stale aktualizowanymi odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Za przeprowadzenie wyboru wniosków, które otrzymają finansowanie, odpowiada Zespół Wykonawczy POB DigiWorld pod kierunkiem Koordynatora.

Istotne zmiany w stosunku do pierwszej edycji konkursu:

  • beneficjentami mogą być wszyscy pracownicy i pracownice UJ wykonujący działalność naukową
  • nie mogą być beneficjentami osoby studiujące i doktoryzujące się (niezatrudnione na UJ); dla tej grupy planowane są odrębne programy dofinansowania
  • nie jest wymagane na etapie wnioskowania załączenie decyzji redakcji lub wydawnictwa o przyjęciu publikacji do druku lub umowy wydawniczej; takie potwierdzenie wymagane jest jedynie przed wykonaniem wszelkich płatności
  • rozstrzygnięcie w sprawie finansowania wydaje się do 10 dni roboczych od dnia wpływu wniosku
  • w ramach finansowania korekty lub tłumaczenia możliwy jest krótkoterminowy zakup licencji na oprogramowanie służące tym celom
Pliki do pobrania
Regulamin konkursu