Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Test różnicujący wirus SARS-CoV-2 z wirusami grypy - POB qLIFE

Test różnicujący wirus SARS-CoV-2 z wirusami grypy - POB qLIFE

W ramach projektu „Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2” SZPITALE-JEDNOIMIENNE/18/2020 – w konsorcjum ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie – zespół pod kierownictwem prof. Tomasza Gosiewskiego i dr Dominiki Salamon z Katedry Mikrobiologii UJ CM (Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej) zaproponował opracowanie testu opartego o fluorescencyjną hybrydyzację in situ (FISH), różnicującego wirus SARS-CoV-2 z wirusami grypy, co może pomóc w szybkiej detekcji COVID-19 i/lub grypy. Test będzie oparty o analizę preparatu mikroskopowego fluorescencyjnego z wymazu z górnych dróg oddechowych od pacjenta z objawami sugerującymi COVID-19. Pod wpływem promieni UV w komórkach nabłonka dróg oddechowych zawierających RNA wirusa będzie można zaobserwować intensywne świecenie w jaskrawym kolorze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 Obraz replikującego się wirusa SARS-CoV-2 (różowy kolor) w komórkach nabłonka ludzkiego (niebieski kolor).

Rys. 2 Obraz komórek nabłonka migawkowego górnych dróg oddechowych, zabarwionych safraniną jako kontrola jakości wymazu pobranego celem diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

Wykrycie zakażania wirusem SARS-CoV-2 jest kluczowym elementem stwierdzenia u pacjenta z objawami infekcji dróg oddechowych choroby COVID-19 lub jej wykluczenia w przypadku zakażenia innymi patogenami. Badaniem referencyjnym jest test molekularny PCR oparty o wykrycie co najmniej dwóch genów charakterystycznych dla wirusa w próbce wydzieliny z dróg oddechowych. Opracowanie alternatywnych molekularnych (a więc bardzo dokładnych), metod diagnostycznych jest pożądane, ponieważ w ten sposób zwiększą się możliwości rozpoznawania zakażeń, co powinno poprawić efektywność kontroli nad przebiegiem epidemii COVID-19.  

Przeprowadzenie powyższych badań jest możliwe dzięki zakupionemu z środków POB qLIFE mikroskopowi fluorescencyjnemu. 

 

Link do strony projektu: CRACoV-HHS (cm-uj.krakow.pl) 

Link do podprojektu: https://cracov.cm-uj.krakow.pl/pl/podprojekty/mikrobiologia-i-diagnostyka/ 

 

Zakup aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE  w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Artykuł na stronie POB qLIFE

Polecamy również
Grupy badawcze w POB Heritage (edycja II)
Grupy badawcze w POB Heritage (edycja II)
Rozstrzygnięcie Naboru #11 – „Modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór III
Rozstrzygnięcie Naboru #11 – „Modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór III
Grafika z otwartą książką oraz napisem Otwarta Nauka w DigiWorld
Konkurs Otwarta Nauka w DigiWorld - edycja II
Grafika z otwartą książką oraz napisem Otwarta Nauka w DigiWorld
II Konferencja sprawozdawcza IDUB