Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210223

Konkurs „Wsparcie publikacji w Priorytetowym Obszarze Badawczym Society of the Future”

Data: 23.02.2021 - 31.12.2021
Organizator: POB FutureSoc
Kontakt: julia.wesolowska@doctoral.uj.edu.pl
Witryna internetowa: https://strefaid.uj.edu.pl

Ogłoszenie II edycji Konkursu „Wsparcie publikacji w Priorytetowym Obszarze Badawczym Society of the Future” wdrażającego politykę „Otwartego dostępu” realizowaną w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Grafika informująca o konkursie "Wsparcie publikacji w POB FutureSoc"

Konkurs wdraża politykę „Otwartego dostępu” (działanie 6 ID UJ) realizowaną w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje dotyczące jednej z trzech domen badawczych wskazanych w strategii POB FutureSoc.

Z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą występować nauczyciele i nauczycielki akademiccy zatrudnieni na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktoranci i doktorantki uczący się w szkole doktorskiej UJ, oraz uczestnicy i uczestniczki studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie publikacji w wolnym dostępie (pokrycie opłaty publikacyjnej oraz opłaty open access), opłacenia korekty językowej oraz tłumaczenia na język obcy wysokiej jakości publikacji naukowych (artykułów i monografii), które są planowane do wydania w renomowanych wydawnictwach i czasopismach naukowych.

W drugiej edycji konkursu (2021) łączna kwota środków przeznaczona na konkurs wynosi 1 000 000 zł.

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się z dniem 23.02.2021 r. Termin składania wniosków w tej edycji upływa 31.12.2021 r. Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem https://strefaid.uj.edu.pl.

Lista wnioskodawców, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania, zostanie opublikowana na stronie futuresoc.id.uj.edu.pl.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć w regulaminie konkursu.

Uwaga: w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie konkursu oraz formularza konkursowego, prosimy o kontakt mailowy z koordynatorką konkursu – Julią Wesołowską: julia.wesolowska@doctoral.uj.edu.pl.

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu