Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logotyp Una Europa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki konkursu SocietyNow! #1

Wyniki konkursu SocietyNow! #1

Szanowni Państwo!

W imieniu Zespołu Ekspertów oraz Zespołu Koordynującego program Inicjatywa Doskonałości UJ chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy zgłosili wnioski w konkursie#1 SocietyNow! Wpłynęło aż 87 takich wniosków. Pokazuje to, że społeczność Uniwersytetu Jagiellońskiego potrafiła szybko i odpowiedzialnie zareagować na sytuację kryzysową wywołaną pandemią COVID-19.

W ocenie Zespołu Ekspertów znaczna większość z nadesłanych wniosków prezentowała wysoki poziom. W związku z tym Zespół Koordynujący podjął decyzję o trzykrotnym zwiększeniu puli środków na konkurs, co pozwoli sfinansować 21 spośród zgłoszonych projektów.

Naszym zdaniem zbudowanego w ramach konkursu kapitału społecznego nie można zmarnować. Dlatego podjęliśmy prace nad kolejnymi inicjatywami w ramach projektu SocietyNow! Mamy nadzieję, że w ramach tych inicjatyw będziemy mogli wykorzystać – w takiej czy innej formie – pomysły zgłoszone w ramach konkursu, które na tym etapie nie uzyskały finansowania.

Liderzy zespołów, które decyzją Zespołu Ekspertów uzyskały wsparcie finansowe, otrzymają drogą mailową informację o dalszych krokach do podjęcia. Pozostałe osoby prosimy o śledzenie informacji pojawiających się na stronie programu Inicjatywa Doskonałości UJ. W miarę postępu prac nad rozwojem projektu SocietyNow! Będziemy się też z niektórymi z Państwa kontaktować bezpośrednio.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za udział w konkursie.

Zespół Koordynujący IDUB UJ

 

LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO FINANSOWANIA

(kolejność alfabetyczna wg tytułów projektów)

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu


1


prof. dr hab. Artur Gruszczak

Bezpieczeństwo narodowe Polski
w obliczu pandemii koronawirusa: implikacje wewnętrze i międzynarodowe

2

dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ

Dyskurs naukowy i ekspercki w czasach pandemii koronawirusa. Diagnozy i prognozy

 


3dr Malwina Popiołek

Fake news na temat COVID-19
w polskich serwisach internetowych
i portalach informacyjnych - typologia, ocena społecznej szkodliwości i rekomendacje w zakresie ich zwalczania


4


dr Franciszek Czech,
dr Paweł Ścigaj

Fałszywe informacje i teorie spiskowe
w Polsce okresu pandemii – diagnoza popularności na podstawie reprezentatywnych badań sondażowych


5


dr hab. Bożena Gierat-Bieroń

Instrumenty polityki gospodarczej
i społecznej w warunkach epidemii
i innych sytuacji nadzwyczajnych oraz ich wymiar prawny i polityczny.


6


dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ

Jak informować, żeby nie traumatyzować? Dziennikarskie i psychologiczne aspekty medialnych relacji z pandemii COVID-19


7


dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ

Komunikowanie polityczne wybranych instytucji
i organów Rzeczpospolitej Polskiej w sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19

8

dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka

kształtowanie pożądanych społecznie zachowań
w dobie kryzysu

9

dr Katarzyna Oleś

Matematyczne modelowanie tempa wzrostu
i skutków ekonomicznych epidemii

10

dr Ewa Krzaklewska

Nie/mobilność w dobie pandemii – sytuacja studentów międzynarodowych


11


dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ,
dr hab. Marlena Pecyna, prof. UJ

Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za szkody wynikające z ograniczenia praw
i wolności w związku z epidemią COVID-19


12


dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

Pandemia COVID-19 w dyskursie medialnym
w Polsce – analiza przekazów medialnych i ich społecznych skutków

13

dr Mirjana Rupar,
dr hab. Maciej Sekerdej, prof. UJ

Patriotyczna odpowiedzialność w czasach kryzysu


14


dr Mikołaj Małecki

Restrykcje i represje stanu epidemii
(prawne aspekty funkcjonowania społeczeństwa
w trakcie i po pandemii)


15


dr Maciej Stępka

Rezyliencja (resilience) jako paradygmat bezpieczeństwa w czasach pandemii COVID-19. Przypadek Rzeczypospolitej Polskiej


16


dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ

Symulacje skutków pandemii COVID-19 dla europejskich gospodarek w krótkim, średnim
i długim okresie


17


dr Grzegorz Wójcik,
dr Judyta Lubacha

W jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na sytuację ekonomiczną i psychospołeczną studentów? Diagnoza i rekomendacje

18

dr Dariusz Stolicki

Wpływ wyborów na rozwój epidemii
w ujęciu porównawczym

19

dr Katarzyna Górska

Wpływ zmian polityki imigracyjnej Polski wywołanych przez COVID-19 na rynek pracy


20


dr n. med. Michał Mielimąka

Wsparcie społeczne w czasie pandemii
u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi
i osobowości

21

prof. dr hab. Marek Bugdol

Zachowania prośrodowiskowe w czasie pandemii


 

  1. Komunikat Przewodniczącego Zespołu Koordynującego o powołaniu Zespół Ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursie#1 w ramach programu SocietyNow! [PDF]
     
  2. Komunikat Przewodniczącego Zespołu Koordynującego: ogłoszenie wyników konkursu #1 w ramach programu SocietyNow![PDF]
Polecamy również
Propozycja tematyki/zespołu badawczego w ramach POB Anthropocene
Spotkanie rozpoczynające działalność POB Heritage
Nabór uczestników do projektu UNA EUROPA "Transfer Emergency Now! 10 days for change" do 20.04.2020
SocietyNow! #Konkurs 2