Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozszerzenie listy laureatów konkursu na minigranty badawcze w POB DigiWorld UJ 2021/1

Rozszerzenie listy laureatów konkursu na minigranty badawcze w POB DigiWorld UJ 2021/1

W związku z planowaną od stycznia 2022 r. reorganizacją Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz związanymi z nią zmianami budżetowymi w POB DigiWorld, Zespół Sterujący POB podjął decyzję o rozszerzeniu listy projektów finansowanych w konkursie na minigranty badawcze dla pracowników w DigiWorld 2021/1. Poniżej zamieszczamy uzupełnione statystyki konkursowe, pełną listę laureatów oraz przypominamy informacje dla laureatów.

W związku z planowaną od stycznia 2022 r. reorganizacją Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz związanymi z nią zmianami budżetowymi w POB DigiWorld, Zespół Sterujący POB podjął decyzję o rozszerzeniu listy projektów finansowanych w konkursie na minigranty badawcze dla pracowników w DigiWorld 2021/1. Poniżej zamieszczamy uzupełnione statystyki konkursowe, pełną listę laureatów oraz przypominamy informacje dla laureatów.

Na konkurs nadesłano w terminie 45 zgłoszeń. W konkursie można było uzyskać maksymalnie 74 punkty. Za rekomendacją komisji oceniającej do finansowania przyjęto 14 wniosków (ocenionych na co najmniej 53 pkt.), jeden w wyniku odwołania oraz kolejne 11 ze względu na ww. zmiany budżetowe (ocenione na co najmniej 46 pkt.). Tym samym całkowitą pulę konkursu zwiększono do 1 179 217 zł.

Z kierownikami wskazanych projektów będziemy się kontaktować w celu wystawienia pełnomocnictw do dysponowania środkami oraz poinformowania o pozostałych kwestiach organizacyjnych. Ewentualne pytania należy kierować do Biura ID.UJ (bartek.konecko@uj.edu.pl) z kopią do digiworld@uj.edu.pl. W temacie proszę wpisać “[Minigranty DigiWorld 2020/1]”.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za duże zainteresowanie konkursem!

Statystyki wniosków:

wydział przyznano złożono success rate
UJ.WCh 3 4 75.0%
UJ.WFAI 8 14 57.1%

UJ.WFz

2 2 100.0%
UJ.WH 1 1 100.0%
UJ.WMI 3 6 50%
UJ.WOZ 0 1 0.0%
UJ.WPA 1 2 50.0%
UJ.WSM 3 6 50.0%
UJ.WZ 5 8 62.5%

 

Jakub Mielczarek WFAiS InfoLab Zastosowanie algorytmów kwantowego uczenia maszynowego do analizy satelitarnych danych obrazowych (Quantum machine learning in the analysis of satellite imagery data)
Przemysław Roguski WPiA Digisec Lab Suwerenność cyfrowa - analiza rodzącej się koncepcji; Digital sovereignty - analysis of an emerging concept.
Błażej Sajduk WSMiP Digisec Lab, VSOC Lab Opracowanie narzędzia informatycznego do prowadzenia analiz z zakresu nauk społecznych za pomocą rozmytych map kognitywnych
Grzegorz Michałek WFAiS Planet Lab Uzupełnienie Katalogu Koronalnych Wyrzutów Materii ze Słońca (CDAW SOHO/LASCO catalog)
Artur Gunia WFz H&T21 Lab A study on the role of scene explanations in creating trust in  Human-Robot Interaction.
Mateusz Brela WCh   The degradation reaction with enzymes as well as exo-enzymes.
Paweł Strojny WZiKS DC&A Lab Rozpowszechnienie, natężenie i przyczyny gaming disorder wśród polskich graczy (I). Wytworzenie i walidacja Gaming Disorder App - innowacyjnej metody diagnozy.
Michał Silarski WFAiS NAT Lab Przyśpieszenie symulacji transportu neutronów z wykorzystaniem metod generatywnych i interfejsów sterowanych gestami dłoni
Joanna Raczkowska WFAiS Biolmage Lab Multilayer "smart" bioactive coatings with improved biocompatibility for tissue engineering
Igor Perechuda WZiKS   Diagnoza inteligentnych relacji uczelni wyższych z interesariuszami w kontekście transformacji cyfrowej w oparciu o analizę treści
Jarosław Flis WZiKS DC&A Lab Rewolucja Web 2.0 w komunikacji politycznej (The Web 2.0 Revolution in Political Communication)
Dawid Tarłowski
WMiI
DDO Lab Narzędzia statystyczne i optymalizacyjne oparte na warunkowych momentach

 

Adam Wojciechowski WFAIS   Pamięć kwantowa w światłowodzie mikrostrukturalnym
Marek Deja WZiKS DC&A Lab Identifying innovation needs of SMEs based on the content of knowledge-seeking communication in networking database
Małgorzata Barańska WCh BioImage Lab Sztuczne sieci neuronowe do zautomatyzowanej analizy komórek nowotworowych znakowanych reporterami ramanowskimi
Volodymyr Marchenko WFAiS   Impulsy elektromagnetyczne ekstremalnie niskich częstotliwości w projekcie WERA
Michał Wojtylak WMiI DDO Lab Zaawansowane metody gradientowe w systemach port-hamiltonowskich
Kamilla Małek WCh   Klasyfikacja chemometryczna komórek nowotworowych z hiperspektralnej bazy danych
Wojciech Słomczyński WMiI VSOC Lab Losowe ważone gry wyborcze
Beata Kosowska-Gąstoł WSMiP VSOC Lab Estimating Party Positions in Spatial Voting Models
Mateusz Kolaszyński WSMiP VSOC Lab Sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych – kontrola czy legitymizacja działalności tajnych służb w czasach inwigilacji?
Bipin Indurkhya W. Filozoficzny HaT21 Lab A study on the impact of social robots on children’s social relationships
Wojciech Bałus W. Historyczny DC&A Lab Budowa bazy danych Corpus Vitrearum Polska – faza analityczna
Szymon Bobek WFAIS JAHCAI Lab Human in the loop clustering with knowledge augmentations (HuLCKA)
Marek Nahotko WZiKS DC&A Lab Web scraping w analizie poziomu danetyzacji polskich instytucji naukowych
Katarzyna Dziedzic-Kocurek WFAIS NATE-Lab Nowy system monitorowania dawki w terapii BNCT

 

Polecamy również
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ
Planetary Lab zaprasza na III Ogólnopolskie Seminarium Marsjańskie (2021)
Planetary Lab zaprasza na III Ogólnopolskie Seminarium Marsjańskie (2021)
Seminarium POB Digiworld - o pamięci bez neuronów i o sztucznej inteligencji kontra Komisja Europejska
Seminarium POB Digiworld - o pamięci bez neuronów i o sztucznej inteligencji kontra Komisja Europejska
Dofinansowanie profesur wizytujących w POB DigiWorld
Dofinansowanie profesur wizytujących w POB DigiWorld