Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210701

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Data: 01.07.2021 - 31.08.2021
Kontakt: wydzial.fais@uj.edu.pl
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

POB DigiWorld informuje o ogłoszeniu konkursowym na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja w zakresie zastosowań technik obliczeniowych lub sztucznej inteligencji (AI)

POB DigiWorld informuje o ogłoszeniu konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja w domenie badawczej (patrz zakładka „Opis obszaru badawczego” na stronie https://id.uj.edu.pl/digiworld): Zaawansowane metody obliczeniowe i sztuczna Inteligencja (AI)

Zakres: zastosowania technik obliczeniowych lub sztucznej inteligencji (AI)

Preferowane tematy związane z:

  • zastosowaniem metod sztucznej inteligencji w projektowaniu wspomaganym komputerowo i przetwarzaniu wiedzy,
  • metodami inteligentnej eksploracji danych i modelowania wiedzy w systemach inteligentnych,
  • programowaniem kart graficznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii RTX,
  • symulacjami Monte-Carlo w oparciu o sieci neuronowe,
  • programowaniem układów FPGA (Field Programmable Gate Arrays) do akceleracji obliczeń oraz przetwarzania danych w systemach czasu rzeczywistego.

Termin składania dokumentów: 31.08.2021

Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

Zwracamy uwagę, że zgodnie dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym osoba przystępująca do konkursu stopień doktora musiała otrzymać na innej uczelni niż Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Adres kontaktowy: wydzial.fais@uj.edu.pl.

Informacje dodatkowe nt. warunków zatrudnienia:

adiunkt:

  • wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 75-100 tys. zł brutto rocznie na okres 30 miesięcy (wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie zasadnicze wraz ze zwiększeniem związanym z realizacją grantu badawczego oraz ewentualnymi dodatkowymi składnikami wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego),
  • na podstawie kosztorysu i planu badań, planuje się przyznanie grantu badawczego oraz kwotę ok. 50 tys. zł na jego realizację w okresie 30 miesięcy – z zastrzeżeniem i na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu (możliwość finansowania m.in. aparatury badawczej, materiałów nietrwałych, usług, wyjazdów służbowych, zaangażowania studentów, doktorantów),
  • na czas realizacji grantu badawczego prowadzenie działalności dydaktycznej do negocjacji (zgodnie z Regulaminem Pracy UJ).

Ogólne warunki zatrudnienia oraz ofertę socjalną na UJ można znaleźć na:
https://www.uj.edu.pl/pl_PL/pracownicy/sprawy-socjane.