Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki konkursu na minigranty Talent Management POB Anthropocene (22 lutego 2021)

Wyniki konkursu na minigranty Talent Management POB Anthropocene (22 lutego 2021)

Z przyjemnością informujemy o wynikach pierwszej edycji konkursu na mini-granty w ramach działania „Talent Management” Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Anthropocene.

Konkurs skierowany był do studentów_ek i doktorantów_ek studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim i poszukujących funduszy na prowadzenie badań naukowych lub na przedsięwzięcia mające na celu współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Tematycznie konkurs obejmuje wyzwania, jakie niesie ze sobą epoka antropocenu. Ponadto, zgłoszone wnioski były oceniane pod kątem spójności z zasadą 4I obejmującą interdyscyplinarność, internacjonalizację, integrację i innowacje. Wnioski o mini-granty były składane indywidualnie lub zespołowo, działania można było zaplanować na okres do 18 miesięcy i wnioskować o budżet do 50 tys. zł.

Zgłoszenia były zbierane i obsługiwane poprzez nowo wdrożony system składania i oceny wniosków „strefa.uj.edu.pl” Oceną nadesłanych wniosków koordynowała międzywydziałowa komisja konkursowa. W posiedzeniach komisji uczestniczyli przedstawiciele zarówno Samorządu Studentów, jak i Stowarzyszenia Doktorantów UJ. Po ocenie formalnej do recenzentów, reprezentujących osiem wydziałów uczestniczących w POB Anthropocene, wysłano 60 wniosków Każdy wniosek został oceniony przez dwóch recenzentów wg publicznie dostępnych „Kryteriów oceny wniosków”. Recenzenci pozostają anonimowi dla wnioskodawców, podczas gdy zarówno komentarze recenzentów, jak i uzyskana punktacja będzie dostępne dla wnioskodawców w systemie składania wniosków. Maksymalny wynik, jaki wniosek mógł uzyskać w ocenie, to 150 punktów. Po otrzymaniu wszystkich 120 recenzji komisja konkursowa zdecydowała się skierować do dodatkowej trzeciej recenzji wnioski, które uzyskały przeciwstawne oceny (pięć przypadków). Jako kryterium rankingu przyjęto średnią punktację z recenzji.

Komisja zatwierdziła przyznanie finansowania dla wniosków z notą powyżej 100 punktów co skutkuje wsparciem dla 45 przedsięwzięć w łącznej kwocie 1 889 774 zł. Lista mini-grantów, które uzyskały finansowanie znajduje się poniżej.

Każde przedsięwzięcie będzie realizowane pod nadzorem Mentorów ek – osób co najmniej ze stopniem doktora, zatrudnionych w UJ. Wśród Mentorów zwycięskich przedsięwzięć znajdują się reprezentanci_tki następujących jednostek UJ:

 

Wśród zwycięskich przedsięwzięć znalazły się zarówno propozycje indywidualne, jak i zespołowe kierowane przez studentów, jak i doktorantów:

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom_czyniom i Mentorom_kom za udział w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom_czyniom, do których wkrótce zostaną przesłane informacje o dalszych krokach. Następna edycja konkursu planowana jest na przyszły rok.

Punkty

 

Tytuł

147

DI

Muszle małży jako biogeoarchiwa stanu środowiska

144 SZ

Przemoc domowa wobec kobiet w czasie pandemii

144 DZ

Wpływ wycinki lasów tropikalnych i głębokości zalegania skały macierzystej na bioróżnorodność i występowanie owadów z rzędu Phasmatodea z terenu prowincji Sabah (Borneo, Malezja)

142 SZ

Recykling akumulatorów litowo-jonowych na potrzeby gospodarki o obiegu zamkniętym

140 DZ

Zapis kopalny dróg w osadach wydm śródlądowych

138 SI

Grupa nowych zanieczyszczeń jako wyzwanie dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju

138 DI

Podróż na Zachód? Analiza porównawcza socjotechnicznych imaginariów zarządzania energią w Chinach i Hongkongu

136 DI

Bardzo krótkie wędrówki. Czy fragmentacja rzek ogranicza dostępność letnich refugiów dla ryb rzecznych w warunkach zmiany klimatu?

136 DI

Consequences of land use change and agricultural land abandonment in Poland

135 DI

Określenie przyczyn wzrostu zachorowań na COVID-19 wśród osób z chorobami cywilizacyjnymi

135 DI

Dynamika równań populacyjnych modelowanych przez równania różniczkowe cząstkowe cząstkowe

134 DZ

Olejki eteryczne jako naturalne pestycydy. Badanie wpływu mieszanin terpenów na modele membran fitopatogennych bakterii

133 SI

Zmiany wilgotności gruntu w Narwiańskim Parku Narodowym

129 SZ

Ogniwa paliwowe z membraną anionoprzewodzącą - alternatywne ekologiczne źródło energii jako sposób na ograniczenie zagrożeń środowiskowych

128 DI

Wpływ różnych typów roślinności tundrowej na zawartość i skład molekularny materii organicznej w glebach z wieloletnią zmarzliną w środkowej części Spitsbergenu (Svalbard)

127 DI

Przeszłość kluczem do przyszłości - kryzys ’fabryki węglanowej’ i możliwości jej odrodzenia w kontekście zakwaszenia oceanów

126 DI

The influence of nanoplastics on biomembranes - aspects of cytotoxicity (brak tytułu w jęz. polskim)

126 DI

Zmienność zachmurzenia wysokiego w świetle zmian klimatu oraz czynników antropogenicznych

125 SZ

Problemy środowiskowe Arktyki: topnienie lodowców i zanieczyszczenie mikroplastikiem

125 DI

Waloryzacja popiołów lotnych z sektora energetycznego pod kątem otrzymywania materiałów funkcjonalnych wykorzystywanych w katalizie

124 DI

Rozwiązanie jest blisko: zeolit w przyjaznej środowisku technologii utylizacji plastikowych odpadów

124 DI

Uzyskanie poliploidalnego metalofita z rodzaju Arabidopsis do celów fitoremediacyjnych

123 SZ

Charakterystyka porównawcza pro-klimatycznych ruchów i organizacji młodzieżowych w wybranych miastach Europy Środkowej - czy młodzi mają głos?

122 SI

Optymalizacja właściwości nośnikowych katalizatorów kobaltowych w kierunku efektywnej produkcji wodoru z bioetanolu

122 DZ

Monitoring environmental pollution by toxic organophosphorus compounds using zero-field nuclear magnetic resonance

120 SZ

Źródła i występowanie mikroplastiku w rzekach

119 DI

Suburbanizacja a obieg wody w małych zlewniach pogórskich

119 SZ

Popularyzacja tematyki katastrofy klimatycznej i antropocenu wśród studentów tek UJ i otoczenia uniwersytetu

118 SI

Miasto jako symbol Antropocenu

117 SZ

Świadomość człowieka w dobie kryzysu ekologicznego: Oddolne działania lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych na rzecz ochrony środowiska

117 DZ

Wpływ tam bobrowych na obieg wody w niewielkich zlewniach górskich

115 DI

On-line jest ‘zielone’ – zintegrowane przygotowanie próbki do analizy pod kątem oznaczania leków przeciwwirusowych w wodach powierzchniowych

115 SI

CRISPR/Cas9- sprzymierzeniec czy przeciwnik celów zrównoważonego rozwoju?

113 SI

Rozwój platform współpracy w Unii Europejskiej z perspektywy celów zrównoważonego rozwoju

112 SI

Tolerancja i akumulacja metali ciężkich w komórkach metalofitów - jak rośliny sobie radzą z wysokimi stężeniami metali ciężkich

112 DI

Ogólnopolski Konkurs Astronomiczny ”Astrolabium”

110 SI

Wielowymiarowe analizy przestrzenne Grodów Czerwieńskich w aspekcie badań granicy Antropocenu

109 DI

Selenek niklu i rutenu jako katalizator reakcji elektrochemicznego wydzielania wodoru

108 DI

Experimentalist governance and environmental protection. Evidence from the case of the EU external aviation policy (brak tytułu w jęz. polskim)

106 DI

Rozdziały Zrównoważonego Rozwoju w nowej generacji umowach handlowych zawartych przez UE. Studium porównawcze

106 DI

Finansjalizacja i środowiskowe cele Agendy 2030

104 SZ

Antropocen a aspekt zdrowotny Zrównoważonego Rozwoju. Czy filmy na bazie naturalnych polimerów alginianowych mogą wspomóc realizację priorytetów Agendy 2030?

103 DZ

Kryzys pandemiczno-ekologiczny a rezyliencja organizacyjna. Studium przypadku uniwersytetów ludowych

102 SI

Ekonomiczna i uproszczona synteza funkcjonalnych szczotek polimerowych z wykorzystaniem biozgodnych technik ATRP pozbawionych toksycznych związków miedzi

101 SZ

AKtywizująca edukaCJA (AKCJA): szczepionki

 

 

D/S

I/Z

 

 

Doktorancki/Studencki

Indywidualny/Zespołowy

 

 

 

Polecamy również
POB-Anthropocene: Konkurs Young-Labs
POB Anthropocene: Już wkrótce ogłoszenie konkursu „Laboratoria Młodych” (Young Labs, YL)
POB Anthropocene - Talent Management
POB Anthropocene: wstępne podsumowanie naboru wniosków w konkursie Talent Management
POB-Anthropocene: Konkurs Young-Labs
POB Anthropocene: Young Labs – ogłoszenie konkursu!
POB Anthropocene - Talent Management. Młodzi naukowcy pochyleni nad stołem laboratoryjnym.
Spotkanie informacyjne - Talent Management w POB Anthropocene