Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

maj 2024

20240524
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Nabór wniosków na działalność grup badawczych w ramach projektu flagowego Future Democracy Lab [24.05- 30.06.2024]

Data: 24.05.2024 - 30.06.2024
Organizator: Future Democracy Lab
Kontakt: mm.gora@uj.edu.pl tomasz.soroka@.uj.edu.pl

Rozpoczął się nabór wniosków na działalność grup badawczych w ramach projektu flagowego Future Democracy Lab (FDL), współtworzącego Priorytetowy Obszar Badawczy „Future of Society” w ramach programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Celem realizowanego naboru jest:

 • rozwój i podniesienie jakości prac badawczych pracowniczek i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ),
 • rozwój współpracy międzynarodowej UJ,
 • zwiększenie internacjonalizacji dorobku pracowniczek i pracowników UJ oraz zwiększenie - interdyscyplinarności badań, 
 • stworzenie grup badawczych wnioskujących o granty międzynarodowe oraz współtworzących publikacje o międzynarodowym zasięgu.

  2. Projekty badawcze i działalność tworzonych zespołów badawczych powinny wpisywać się w obszary działań FDL, tj.:

 • Analizowanie różnych aspektów przemian demokracji liberalnych na wielu poziomach (lokalnym, krajowym i ponadnarodowym/globalnym) i w wybranych obszarach (rola mediów społecznościowych, demokratyzacja, rola rządów prawa, migracje, polityki ekonomiczne, prawa mniejszości, populizm i inne).​
 • Określenie wyzwań dla demokracji na arenie międzynarodowej, uwarunkowaniach geopolitycznych, zarządzaniu strategicznym i bezpieczeństwie międzynarodowym.
 • Ujęcie procesów przemian demokracji liberalnych z perspektywy multidyscyplinarnej.

 

ZASADY NABORU WNIOSKÓW KONKURSOWYCH I WYMAGANA DOKUMENTACJA

Wniosek konkursowy musi zawierać:

 1. tytuł projektu / nazwę grupy badawczej (w języku polskim i angielskim),
 2. dyscyplinę/y i dziedzinę/y naukową/e, których dotyczy projekt,
 3. streszczenie projektu w języku polskim i angielskim (max. 300 słów każdy),
 4. szczegółowy opis projektu / działalności grupy badawczej (max. 3000 słów) zawierający:
  1. cele projektu i jego zakres merytoryczny,
  2. harmonogram działań na okres 18 miesięcy i kosztorys ich realizacji,
  3. przewidywane rezultaty / produkty projektu (zgodnie z pkt 32 Regulaminu),
  4. informacje o proponowanych wykonawczyniach i wykonawcach projektu oraz przedstawicielach z otoczenia międzynarodowego wraz ze wskazaniem sposobu ich włączenia do projektu i ich biogramów (max 300 słów),
  5. informacje o planowanych aktywnościach w zakresie popularyzacji nauki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 5. podstawowe informacje o Wnioskodawczyni/Wnioskodawcy (imię, nazwisko, stopień / tytuł, afiliacja, biogram – max. 1000 słów, uwzględniający działalność i osiągnięcia istotne z perspektywy proponowanego projektu / działalności grupy badawczej),
 6. informacje o dorobku naukowym Wnioskodawczyni/Wnioskodawcy:
  1. spis publikacji powiązanych z projektem opublikowanych w ostatnich 5 latach,
  2. informacje o współpracy zagranicznej w ostatnich 5 latach i (z)realizowanych projektach / grantach oraz pełnionej w nich roli.

 

FINANSOWANIE PROJEKTÓW

Finansowanie mogą uzyskać projekty i działania wpisujące się tematycznie i merytorycznie 
w problematykę badawczą POB FutureSoc i zgodne z celami FDL.
W ramach naboru kosztami kwalifikowanymi są wydatki związane z prowadzeniem badań oraz ich upowszechnieniem:

 • koszty badań niezbędnych do realizacji projektu i działalności zespołu badawczego (w tym wynagrodzeń za pracę),
 • szkolenia, 
 • organizacja konferencji/seminariów,
 • podróże krajowe lub zagraniczne,
 • zakup środków trwałych (np. książki, sprzęt niezbędny do realizacji projektu),
 • usługi wewnętrzne lub zewnętrzne (np. wynajem sal, usługi tłumaczeniowe, wydatki promocyjne).

 

HARMONOGRAM NABORU

Terminy realizacji naboru:

uruchomienie naboru: 24 maja 2024 r.,
zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2024 r.,
ogłoszenie wyników: 15 lipca 2024 r.
uruchomienie zespołów badawczych: 2 września 2024 r.

 

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/4HzaCrk6za 

 

Pełny regulamin znajduje się w pliku poniżej.

Pliki do pobrania
Regulamin naboru