Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211015

Granica polsko-białoruska: między kryzysem humanitarnym a dylematem sekurytyzacji - dyskusja na żywo (15.10)

Data: 15.10.2021
Czas rozpoczęcia: 15:00
Miejsce: Online - Facebook
Organizator: Global Trends Lab, Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Witryna internetowa: https://fb.me/e/UspaG7KP

Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym na temat sytuacji na pograniczu polsko-białoruskim z ekspertami ds. migracji i prawnikami migracyjnymi. Webinarium odbędzie się w piątek 15 października 2021 w godzinach 15:00 - 16:30 na profilu facebookowym Centrum Wielokulturowego w Krakowie. Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim. Organizatorami panelu są Centrum Wielokulturowe w Krakowie oraz Global Trends Lab w ramach POB FutureSoc.

Od czerwca 2021 roku wschodnia granica UE z Białorusią odnotowała dramatyczny wzrost liczby nielegalnych przekroczeń. Z nieco ponad 100 osobami przekraczającymi w 2020 r. liczby wzrosły do 11 500 do tego momentu w 2021 roku. Migrantami przekraczającymi granicę są głównie uchodźcy z Iraku i Afganistanu.

Rządy w Warszawie, Rydze i Wilnie wydały wspólne oświadczenie o taktyce wojny hybrydowej Łukaszenki i „sztucznie utworzonym szlaku migracyjnym przy wsparciu Putina”. Zauważono taktykę używania migrantów jako broni dla osiągnięcia celów politycznych oraz potrzebę zdecydowanej i jednomyślnej odpowiedzi UE na to zagrożenie dla bezpieczeństwa. Rezultatem było rozmieszczenie wojsk w strefach przygranicznych, wzniesienie ogrodzeń z drutu kolczastego, usankcjonowane przez rząd odpychanie migrantów na stronę białoruską i jak dotąd 6 zgonów migrantów w gęstych lasach między białoruską i polską władzą graniczną.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wezwał Polskę i Łotwę do udzielenia pomocy humanitarnej osobom uwięzionym pomiędzy tymi strefami, a Amnesty International i UNHCR potępiły odpychanie migrantów z jednej strefy do drugiej. W napiętym klimacie politycznym i społecznym, w którym stan wyjątkowy wzdłuż granicy doprowadził do ukrywania problemu przed mediami i organizacjami pozarządowymi, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.

Podczas naszej dyskusji panelowej postaramy się poruszyć niektóre z najbardziej palących kwestii związanych z kryzysem na granicy z różnych perspektyw. Będziemy rozmawiać między innymi o wzorcach sekurytyzacji granic i migracji, roli UE i Frontexu, roli i interpretacji praw człowieka oraz praw i konwencji dotyczących uchodźców. Zadamy pytania o przyczyny i możliwe rozwiązania ostrego kryzysu humanitarnego, a także napiętej międzynarodowej i wewnętrznej konfrontacji politycznej.

Webinarium odbędzie się w piątek 15 października 2021 w godzinach 15:00 - 16:30 na profilu facebookowym Centrum Wielokulturowego w Krakowie. Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim.


Naszymi gośćmi będą:


Dr Katarzyna Przybysławska - prawniczka, prezeska Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie należącego do Grupy Granica (ad hoc stworzonej sieci organizacji pozarządowych działających na granicy polsko-białoruskiej).

Dr Marta Jaroszewicz - adiunkt badawczy w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej wieloletnia badaczka w Ośrodku Studiów Wschodnich.

Dr Przemysław Tacik - doktor filozofii i prawa międzynarodowego, adiunkt w Instytucie Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr Maciej Stępka - posiada tytuł doktora nauk o bezpieczeństwie (Uniwersytet Warszawski). Adiunkt w Instytucie Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Moderator: dr Karolina Czerska-Shaw (doktor socjologii, adiunkt UJ, członkini zespołu Centrum Wielokulturowego w Krakowie).


Serdecznie zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/UspaG7KP


Więcej informacji o panelistach_kach:


Katarzyna Przybysławska - prawniczka zajmująca się prawami człowieka i prawem uchodźczym, łącząca swoje zainteresowania naukowe w obszarze przymusowej migracji i azylu z pracą w partnerskiej organizacji pozarządowej UNHCR. Większość badań Katarzyny Przybysławskiej jest prowadzonych w ramach jej działalności w organizacjach pozarządowych (www.pomocprawna.org) oraz we współpracy z UNHCR. Opublikowała raporty badawcze, artykuły, prowadziła szkolenia i prezentacje konferencyjne na temat bezpaństwowości, ryzyka arbitralnego zatrzymania w przypadku bezpaństwowości, azylu, ofiar przemocy seksualnej i ze względu na płeć w postępowaniach azylowych, uchodźców wymagających szczególnej troski, uchodźców palestyńskich, non-refoulement, procedury powrotowej i handlu ludźmi. Ponadto piastuje różne stanowiska i współpracuje z kilkoma instytucjami, w tym jest członkiem Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci ds. Bezpaństwowości oraz ekspertem Komisji Ekspertów ds. Migracji przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce.

Marta Jaroszewicz - adiunkt badawczy w  OBM od października 2019 roku, kierowniczka projektu „Sekurytyzacja (de-sekurytyzacja) migracji na przykładzie migracji z Ukrainy do Polski i migracji wewnętrznej na Ukrainie”  Wcześniej wieloletnia badaczka w Ośrodku Studiów Wschodnich, gdzie pracowała m.in. na stanowisku głównego specjalisty, kierownika zespołu i kierownika projektu. W latach 2017-2019 kierowniczka projektu EU-STRAT (The EU and Eastern Partnership Countries: An Inside-Out Analysis and Strategic Assesment ) finansowanego ze środków Horizon 2020. Doktorat obroniła w 2008 roku. Pracowała także jako kierownik projektów w Międzynarodowej Organizacji Migracji (przedstawicielstwo w Kijowie) oraz jako doradca narodowy w Komisji Europejskiej (Dyrektoriat Generalny ds. Sąsiedztwa). Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół związków miedzy migracją a  bezpieczeństwem, dyfuzji polityk, wpływów aktorów zewnętrznych na polityki krajowe, polityk migracyjnych w krajach wschodniego sąsiedztwa UE oraz na obszarze euroazjatyckim.

Maciej Stępka - prowadzi zajęcia z teorii bezpieczeństwa, europejskiej i międzynarodowej polityki bezpieczeństwa, instytucji i polityki UE. Był gościnnym badaczem w takich instytucjach akademickich, jak Uniwersytet Amsterdamski, Uniwersytet w Utrechcie czy École Française d'Athènes. Jego zainteresowania badawcze obejmują krytyczne studia nad bezpieczeństwem i badania migracji, w szczególności dyskursy i praktyki bezpieczeństwa stosowane podczas złożonych i utrzymujących się kryzysów. Jest autorem artykułów i rozdziałów książek dotyczących sekurytyzacji migracji w UE, odporności, kryzysu i zarządzania ryzykiem w UE. Obecnie pracuje nad monografią pt. „Identifying Security Logics in the EU Policy Discourse: The „Migration Crisis” and the EU” dla Springer Nature.

Przemysław Tacik - adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor Nomos: Centrum Międzynarodowych Badań Prawa, Kultury i Władzy. Z wykształcenia filozof, prawnik i socjolog, doktor filozofii (2014) i prawa międzynarodowego (2016). Był badaczem wizytującym na kilku uniwersytetach (m.in. Columbia University, SUNY at Buffalo, Université de Nice, Université Paris-1, Université d'Orléans, Heidelberg Universität, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Salzburg Universität, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Moskwie i Uniwersytet Lizboński). Otrzymał stypendium rządu francuskiego (2018), stypendium dla najlepszych młodych naukowców przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018-2020) oraz stypendium DAAD (2020). W swojej pracy naukowej łączy zarówno perspektywy filozoficzne, jak i prawne, starając się ujmować je w sposób interdyscyplinarny. Jego główne zainteresowania to: filozofia – filozofia współczesna, filozofia żydowska i badania nad zwierzętami; prawo – krytyczne studia prawnicze, prawo międzynarodowe, prawo praw człowieka. Jest autorem czterech książek: Socjologia Zygmunta Baumana (Sociology of Zygmunt Bauman, 2012) Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (The Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, 2017), The Freedom of Lights. Edmond Jabès and Jewish Philosophy of Modernity (Peter Lang 2019), A New Philosophy of Modernity and Sovereignty: Towards Radical Historicization (Bloomsbury 2021), a także ponad 40 artykułów i jednego przekładu tomu poezji (z francuskiego na polski)