Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki konkursu na wsparcie współpracy interdyscyplinarnej pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Komisja Konkursowa przy POB Society of the Future oraz POB QLife oceniła wnioski zgłoszone w ramach konkursu na wsparcie współpracy interdyscyplinarnej pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Do konkursu zgłoszono 20 projektów, które w ocenie Komisji Konkursowej prezentowały wysoki poziom naukowy, potwierdzony wysoką oceną niezależnego zewnętrznego Zespołu Recenzentów. W związku z tym Komisja Konkursowa w oparciu o wyniki oceny Recenzentów zdecydowała o finansowaniu dodatkowych czterech projektów oprócz czterech planowanych pierwotnie (łącznie osiem projektów), które otrzymają finansowanie w ramach konkursu.

 

Poniżej przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do finansowania:

 

Lider po stronie POB qLIFE: 

  • dr hab. Lucyna Pomierny – Chamioło (Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny)/ dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ. (Zakład Psychologii Eksperymentalnej, Wydział Filozoficzny) – „Charakterystyka biopsychospołeczna użytkowników substancji psychodelicznych – badania w podejściu interdyscyplinarnym” – przyznane finansowanie – 124 830,00 zł.
  • prof. dr hab. Grażyna Jasieńska (Zakład Zdrowia i Środowiska, Wydział Nauk o Zdrowiu)/ dr hab. Szymon Wichary, prof. UJ. (Zakład Psychologii Eksperymentalnej, Wydział Filozoficzny) – „Mikrobiota dróg moczowo-płciowych w zależności od stężeń hormonów płciowych, aktywności fizycznej i stresu psychicznego” – przyznane finansowanie – 124 600,00 zł.

  • dr Ewa Niedzielska-Andres (Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny)/ dr hab. Justyna Mojsa-Kaja (Zakład Neurobiologii i Neuropsychologii, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) – „Wpływ długotrwałej izolacji społecznej na poziom lęku i depresji oraz aktywację zależnych od śródbłonka mechanizmów rozwoju dysfunkcji naczyń krwionośnych” – przyznane finansowanie – 125 000,00 zł.

  • dr hab. Joanna Natorska (Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej, Wydział Lekarski)/ dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ. (Zakład Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Wydział Filozoficzny) – „Interpersonalna regulacja emocji par a oś przysadkowo-podwzgórzowa i skuteczność terapii hormonalnej w leczeniu niepłodności” – przyznane finansowanie – 125 000,00 zł.

 

Lider po stronie POB FutureSoc: 

  • dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ. (Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych, Wydział Filozoficzny)/ prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska (Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem, Wydział Lekarski) – „Stres i wykluczenie społeczne opiekunów nieformalnych osób z demencją w początkowej fazie pełnienia opieki” – przyznane finansowanie – 124 100,00 zł.

  • dr Mateusz Klinowski (Katedra Teorii Prawa, Wydział Prawa i Administracji)/ dr Bartosz Lisowski (Zakład Biofizyki, Wydział Lekarski) – „Twierdzenia kontrfaktyczne jako argument w dyskusji o interwencjach w obszarze zdrowia publicznego” – przyznane finansowanie – 50 400,00 zł.

  • dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, prof. UJ. (Zakład Psychologii Eksperymentalnej, Wydział Filozoficzny)/ dr Małgorzata Dec-Ćwiek (Pracownia Rehabilitacji Chorób Układu Nerwowego, Wydział Lekarski) – „Poszukiwanie markerów poznawczych w chorobie Parkinsona: połączone podejście neuropsychologiczne i przekrojowe” – przyznane finansowanie – 111 200,00 zł.

  • dr hab. Krystyna Golonka, prof. UJ. (Zakład Neurobiologii i Neuropsychologii, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) / dr Dagmara Darczuk (Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej, Wydział Lekarski) – „Biochemiczne i psychologiczne mechanizmy stresu w kontekście neurowrażliwości” – przyznane finansowanie – 125 000,00 zł.

 

Szczegółowe oceny wniosków znajdują się na indywidualnych kontach Wnioskodawców i Wnioskodawczyń w STREFA IDUJ.

 

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i Zwyciężczyniom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.