Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oprogramowanie do interaktywnej analizy obrazu w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej

Oprogramowanie do interaktywnej analizy obrazu w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej

Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej korzystając ze wsparcia Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE zakupił oprogramowania do interaktywnej analizy obrazu. 

Oprogramowanie Imaris umożliwia wizualizację wielokanałowych zbiorów danych mikroskopowych oraz ich analizę ilościową (zarówno statyczne obrazy 2D jak i  szeregi czasowe  3D).

Pakiety oprogramowania Imaris oferują doskonałe algorytmy śledzenia podziałów komórkowych oraz zintegrowane narzędzia do tworzenia wykresów wszystkich pomiarów zsynchronizowanych z podziałami. Imaris umożliwia wizualizację i wirtualną analizę danych 3D oraz obejmuje różnorodne pomiary interakcji przestrzennych, takie jak: rozmieszczenie obiektów wokół powierzchni, najkrótsza odległość, nakładanie się objętości i analiza najbliższego sąsiada, analizy komórki i odkrywania relacji wewnątrzkomórkowych. Wszystkie pomiary są wysoce powtarzalne i mogą być wykonane w trybie automatycznego powtórzenia tego samego protokołu analizy dla wielu próbek wraz z testami statystycznymi. Ponadto oprogramowanie oferuje  dwukierunkowy interfejs umożliwiający współpracę ze z  Matlab, Java lub Python. 

Zakup oprogramowania dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Artykuł na stronie POB qLIFE

Polecamy również
Kolejni laureaci konkursu “Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”.
Kolejni laureaci konkursu “Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”.
Modernizacja laboratoriów syntezy i analityki w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJ CM
Modernizacja laboratoriów syntezy i analityki w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJ CM
Chromatograf Pure C-850 FlashPrep na Wydziale Farmaceutycznym
Chromatograf Pure C-850 FlashPrep na Wydziale Farmaceutycznym
Konkurs #14 – Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM
Konkurs #14 – Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM