Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowoczesny mikroskop fluorescencyjny z modułem do wykonywania skrawków optycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Nowoczesny mikroskop fluorescencyjny z modułem do wykonywania skrawków optycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dzięki dofinansowaniu z programu ID.UJ oraz POB-u qLIFE, Wydział Nauk o Zdrowiu poszerzył posiadaną infrastrukturę badawczą o nowoczesny, odwrócony mikroskop optyczny do obserwacji w świetle widzialnym oraz we fluorescencji. Zakupiona aparatura będzie służyć przede wszystkim dalszemu rozwojowi prowadzonych na Wydziale badań z zakresu fizjologii i biochemii nabłonków (przede wszystkim nabłonka przewodu pokarmowego oraz śródbłonka naczyniowego). 

Zakupiony zestaw mikroskopowy firmy Zeiss, składa się z w pełni zautomatyzowanego, odwróconego mikroskopu fluorescencyjnego (AxioObserver 7), wyposażonego w szeroki zestaw obiektywów (obiektywy najwyższej klasy typu planapochromat oraz obiektywy typu „long-distance”). Mikroskop posiada oświetlacz diodowy do obserwacji w świetle przechodzącym oraz nowoczesny oświetlacz do wzbudzania fluorescencji, zaopatrzony w 7 linii diodowych LED (630 nm, 590 nm, 555 nm, 511 nm, 475 nm, 430 nm, 385 nm). Ponadto, dostępny jest zestaw filtrów do obserwacji fluorescencji najpopularniejszych barwników stosowanych w naukach biologicznych. Istotnym elementem zakupionego zestawu jest unikatowy system do wykonywania tzw. „skrawków optycznych”, umożliwiający rekonstrukcję obrazu 3D (system Apotome™).  Dodatkowo, mikroskop jest wyposażony w komorę inkubacyjną, umożliwiającą prowadzenie hodowli komórkowych bezpośrednio na stoliku mikroskopu oraz wykonywanie analiz przeżyciowych, w tym poklatkowych. 

 Głównym obszarem, w którym będzie wykorzystywana zakupiona aparatura są badania podstawowe z zakresu fizjologii oraz patologii bariery nabłonkowej przewodu pokarmowego oraz naczyń krwionośnych, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie komórkowych modeli przestrzennych in vitro (m.in. sferoidów komórkowych i hodowli organoidowych, w tym modeli komórkowych na mikroczipach przepływowych). Te nowoczesne techniki hodowli komórkowych in vitro rozwijają się obecnie bardzo dynamicznie jako te, które w dużo większym stopniu odzwierciedlają fizjologiczne warunki panujące w żywym organizmie, w porównaniu do klasycznych hodowli dwuwymiarowych. Zakupiony mikroskop pozwoli na implementację powyższych technik w badaniach prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urządzenie będzie dostępne dla wszystkich badaczy zainteresowanych wykorzystaniem tego nowoczesnego mikroskopu w swoich projektach naukowych. 

Zakupu dokonano ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Artykuł na stronie POB qLIFE

Polecamy również
Humanistic Management Network na UJ

Humanistic Management Network na UJ

Logo Inicjatywa Badawcza

Moduł excellence - nagrody za publikacje 2020 i 2021 – dodatkowy nabór

Logo Inicjatywa Badawcza

Wsparcie rozwoju kompetencji twardych – relacje z odbytych szkoleń

Logo Inicjatywa Badawcza

Rozstrzygnięcie Konkursu #14 – “ Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”.