Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Modernizacja laboratoriów Katedry Chemii Organicznej

Modernizacja laboratoriów Katedry Chemii Organicznej

Katedra Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego UJCM otrzymała dofinansowanie w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, na modernizację laboratoriów syntezy chemicznej.

Kluczowy element wyposażenia pomieszczeń stanowią dygestoria, zapewniające – poprzez odprowadzanie oparów z komory roboczej – bezpieczeństwo podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi oraz toksycznymi. Istotnym atutem zainstalowanych dygestoriów są wentylowane szafki podblatowe umożliwiające przechowywanie odczynników. Dodatkowo, dwie pracownie zostały wyposażone w szafy ogniotrwałe do przechowywania palnych rozpuszczalników organicznych.

Laboratoria zostały zaopatrzone w wyspowe stoły laboratoryjne wykonane z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników oraz zaopatrzone w wyciągi punktowe pozwalające na odciąganie oparów substancji w trakcie prac. Pod każdym z blatów umieszczone zostały szafki do przechowywania materiałów laboratoryjnych. Każda z wysp jest połączona ze zlewem wykonanym z żywicy fenolowej. Dodatkowym elementem wyposażenia pracowni są szafy przeznaczone do przechowywania drobnego sprzętu oraz materiałów laboratoryjnych.

Zakup dygestoriów chemicznych i mebli laboratoryjnych oraz przeprowadzone prace modernizacyjne pozwoliły na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz dostosowanie laboratoriów do potrzeb współczesnego laboratorium syntetycznego.

 

Zakup wyposażenia dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Artykuł na stronie POB qLIFE

 
Polecamy również
Humanistic Management Network na UJ
Humanistic Management Network na UJ
Logo Inicjatywa Badawcza
Moduł excellence - nagrody za publikacje 2020 i 2021 – dodatkowy nabór
Logo Inicjatywa Badawcza
Wsparcie rozwoju kompetencji twardych – relacje z odbytych szkoleń
Logo Inicjatywa Badawcza
Rozstrzygnięcie Konkursu #14 – “ Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”.