Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czy test antygenowy jest skuteczny w wykrywaniu SARS-CoV-2?

Czy test antygenowy jest skuteczny w wykrywaniu SARS-CoV-2?

Jedną z najistotniejszych metod walki z pandemią jest testowanie społeczeństwa na obecność koronawirusa. W tym celu wykorzystywane są różne metody: testy molekularne, antygenowe i immunologiczne. Która z tych metod jest skuteczna? Na to pytanie odpowiada artykuł grupy krakowskich badaczy opublikowany na łamach Viruses (w czasopiśmie naukowym o otwartym dostępie wydawanym przez Multidisciplinary Digital Publishing Institute ).

Test sprawdzający wystąpienie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest kluczowy przede wszystkim w monitorowaniu rozprzestrzeniania się pandemii choroby COVID-19. „Złotym standardem” diagnostycznym jest test molekularny, nazywany również genetycznym, oparty o metodę ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (qPCR). Pozwala on wykryć nawet śladową liczbę cząsteczek RNA wirusa SARS-CoV-2 w badanym materiale biologicznym i z wysokim prawdopodobieństwem potwierdzić zakażenie  niestety, taka dokładność jest kosztowna. Dobrze wyposażone laboratorium, wykwalifikowany personel a także czas oczekiwania na wynik sprawia, że koszt przebadania jednej osoby wynosi około 400 - 500 złotych. Testy antygenowe wydają się być szybsze, tańsze i powszechnie dostępne, ale czy równie skuteczne? Zagadnieniem tym zajął  się zespół prof. Tomasza Gosiewskiego z Zakładu Molekularnej Mikrobiologii Medycznej Katedry Mikrobiologii UJ CM we współpracy z Zespołem z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. W artykule pt. „Comparison of antigen tests and qPCR in rapid diagnostics of infections caused by SARS-CoV-2 virus”. („Porównanie testów antygenowych i qPCR w szybkiej diagnostyce zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2”), opublikowanym w czasopiśmie Viruses prezentują wyniki przeprowadzonych przez siebie badań.  Celem badania naukowców było porównanie wybranego testu antygenowego (Humasis COVID-19 Ag Test) z wynikami badań uzyskanymi dzięki metodzie qPCR (Vitassay qPCR SARS-CoV-2) – zbadano 189 próbek wymazów pobranych z nosogardzieli od pacjentów z objawami COVID-19. Wyniki qPCR i testu antygenowego były następujące: 47 pozytywnych i 142 negatywne oraz 45 pozytywnych i 144 negatywnych. Obliczona czułość 91,5% i swoistość 98,6% dla testu antygenowego pokazuje różnice, które nie są statystycznie istotne w porównaniu z qPCR. Badanie wykazało, że skuteczność  analizowanych  testów antygenowych w szybkiej diagnostyce laboratoryjnej zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest na tyle wysoka, że może być alternatywą i wsparciem dla testów amplifikacji kwasu nukleinowego (NAAT) w fazie replikacji wirusa w przebiegu COVID-19, tj. w okresie kilku dni od wystąpienia objawów zakażenia.

 

-  Opublikowane badanie wpisuje się w obecny trend naukowy mający na celu wypracowanie jak najbardziej skutecznych metod walki z COVID-19. Pierwszym i kluczowym ogniwem jest szybka, skuteczna i tania diagnostyka zakażenia. Na rynku pojawia się coraz więcej tanich testów diagnostycznych, ale nie wszystkie one zostały przebadane pod względem ich skuteczności, a to bardzo ważna kwestia, biorąc pod uwagę konieczność kontrolowania rozprzestrzeniania się wirusa. W naszych badaniach dodatkowo potwierdzaliśmy poprawność pobierania materiału w postaci wymazu. W tym celu analizowaliśmy preparaty mikroskopowe przy użyciu mikroskopu BX63 (Olympus) i sprawdzaliśmy, czy pozyskane komórki pochodziły z nosogardzieli, tak jak nakazują rekomendacje. W przeciwnym wypadku uzyskane przez nas wyniki mogłyby być mniej wiarygodne (część wyników byłaby fałszywie negatywna)” – podsumował prof. dr hab. Tomasz Gosiewski z Zakładu Molekularnej Mikrobiologii Medycznej UJCM.

 

Pełna wersja artykułu dostępna jest tutaj.

 

Zastosowany w badaniach mikroskop fluorescencyjny BX63 (Olympus) został sfinansowany z budżetu Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

[1] Adrianna Klajmon, Aldona Olechowska-Jarząb, Dominika Salamon, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski

 

Artykuł na stronie POB qLIFE

Polecamy również
Grupy badawcze w POB Heritage (edycja II)
Grupy badawcze w POB Heritage (edycja II)
Rozstrzygnięcie Naboru #11 – „Modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór III
Rozstrzygnięcie Naboru #11 – „Modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór III
Grafika z otwartą książką oraz napisem Otwarta Nauka w DigiWorld
Konkurs Otwarta Nauka w DigiWorld - edycja II
Grafika z otwartą książką oraz napisem Otwarta Nauka w DigiWorld
II Konferencja sprawozdawcza IDUB