Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozstrzygnięcie Konkursu #8 – “Minigranty na działalność naukową dla zespołów badawczych w ramach tematyki badawczej POB qLIFE”

Rozstrzygnięcie Konkursu #8 – “Minigranty na działalność naukową dla zespołów badawczych w ramach tematyki badawczej POB qLIFE”

Bardzo dziękujemy wszystkim badaczom, którzy złożyli wnioski w Konkursie #8 POB qLIFE. Celem konkursu było dofinansowanie zespołów badawczych realizujących minigrant w ramach tematyki badawczej POB qLIFE.

Do konkursu zgłoszono 31 wniosków. Komisja Konkursowa w oparciu o wyniki oceny Recenzentów oraz obliczanego automatycznie współczynnika określającego dorobek naukowy wyłoniła 8 z nich. Każdy z wniosków otrzyma finansowanie w kwocie 50 000 zł. 

   

Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich projektów:   

 • dr inż. Agnieszka Kij (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków)/ dr Anna Bar (Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka)/, projekt pt. „Rola białkowej izomerazy disiarczkowej w (dys)funkcji śródbłonka naczyniowego w mysim modelu nadciśnienia tętniczego” 

   

 • dr Bartosz Pomierny (Zakład Biochemii Toksykologicznej)/ prof. dr hab. Bogusława Budziszewska (Zakład Biochemii Toksykologicznej), projekt pt. „Wpływ innowacyjnego donora siarkowodoru, związku AP39, na procesy metabolizmu mitochondrialnego w modelu ischemii mózgu – badania in vitro oraz in vivo.” 

   

 • prof. dr hab. Wojciech Szczeklik (Ośrodek Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej)/ Sabina Lichołai (Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej), projekt pt. „Rola regulacji epigenetycznej mediowanej przez mikroRNA w procesie deregulacji komrek śródbłonka w patogenezie tętniaków aorty brzusznej.” 

   

 • dr hab. Paweł Paśko (Zakład Bromatologii)/ dr Agnieszka Galanty (Zakład Farmakognozji)/ dr hab. inż. Paweł Zagrodzki (Zakład Bromatologii), projekt pt. „Poszukiwania nowych kandydatów na żywność funkcjonalną bogatą w fitoestrogeny, w oparciu o komórkowy model nowotworów hormonozależnych i chemometryczną analizę bezpieczeństwa i skuteczności działania.”  

   

 • dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli ( Zakład Zdrowia i Środowiska)/ dr Andrzej Galbarczyk (Zakład Zdrowia i Środowiska), projekt pt. „Mama w Koronie – wsparcie emocjonalne, stres chroniczny w czasie pandemii COVID-19, oraz poziom kortyzolu u matki i dziecka a ich zdrowie.” 
 • dr hab. Mariusz Duplaga (Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia)/ mgr inż. Urszula Zwierczyk (Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia), projekt pt. „Komercyjne uwarunkowania rozwoju chorób cywilizacyjnych.” 

   

 • dr hab. Maria Walczak (Zakład Toksykologii)/ prof. dr hab. Maciej Małecki (Klinika Chorób Metabolicznych), projekt pt. „Mechanizmy kompensacyjne w cukrzycy typu 1.” 

   

 • prof. dr hab. Grzegorz Kopeć (Ośrodek Chorób Krążenia Płucnego)/ dr Jakub Stępniewski (Zakład Dydaktyki Medycznej), projekt pt. „Izolacja i hodowla komórek śródbłonkowych tętnic płucnych pobranych in vivo od pacjentów z chorobami krążenia płucnego.” 

 

Gratulujemy nagrodzonym zespołom.    

Zespół Wykonawczy POB qLIFE  

 

Artykuł na stronie POB qLIFE:

https://qlife.cm-uj.krakow.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-konkursu-8/

 
Polecamy również
Grafika z otwartą książką oraz napisem Otwarta Nauka w DigiWorld
Konkurs Otwarta Nauka w DigiWorld - edycja II
Grafika z otwartą książką oraz napisem Otwarta Nauka w DigiWorld
II Konferencja sprawozdawcza IDUB
qLIFE_wirus-SARS_300x230
Test różnicujący wirus SARS-CoV-2 z wirusami grypy - POB qLIFE
qLIFE_wirus-SARS_300x230
Właściwości przeciwbakteryjne nanocząsteczek złota i srebra na powierzchniach grafenowych - POB qLIFE