Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Repozytorium Próbek Biologicznych - POB qLIFE

Repozytorium Próbek Biologicznych - POB qLIFE

Od roku 2012 trwa ścisła współpraca naukowo-badawcza Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w ramach której na terenie Szpitala badacze UJ CM prowadzą projekty finansowane zarówno ze środków własnych Uczelni, jak i ze źródeł zewnętrznych.

Rok 2020 otworzył nowy rozdział we wspólnych działaniach, gdy za zgodą obu instytucji na terenie Zakładu Diagnostyki w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego 2 uruchomione zostało wspólne Repozytorium Próbek Biologicznych. Repozytorium oferuje badaczom możliwość opracowania, gromadzenia i przechowywania materiału biologicznego, a dzięki systemowej rejestracji próbek Uczelnia i Szpital mają wgląd w gromadzoną pulę materiału biologicznego, w tym rodzaj i ilość zbieranych w toku badań materiałów, dotychczas rozproszonych w różnych jednostkach organizacyjnych i służących celom poszczególnych projektów badawczych.

Na potrzeby funkcjonowania Repozytorium, z funduszy Programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) Priorytetowego Obszaru Badawczego „Jakość badań dla jakości życia – qLife” (POB qLife), m.in. zakupione zostało wyposażenie techniczne obejmujące wirówkę wysokoobrotową z chłodzeniem, medyczną szafę mroźniczą do przechowywania osocza i krioprecypitatu, zamrażarkę niskotemperaturową do -86°C oraz medyczną szafę chłodniczą do przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych wraz z bezprzewodowym systemem monitoringu temperatury dla tych 3 urządzeń.

Od początku funkcjonowania Repozytorium jego obsługę zapewniają studenci V roku kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego UJCM: Piotr Barasiński, Natalia Kaczocha, Wojciech Rebizant i Joanna Wierciak. Praca w Repozytorium stwarza młodym adeptom nauki szansę uczestniczenia w przedsięwzięciu kluczowym dla rozwoju Uczelni. Ich entuzjazm i zaangażowanie przekładają się na wysoką jakość usług oferowanych przez Repozytorium korzystającym z niego badaczom.

 

Zakup aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE  w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Artykuł z galerią zdjęć na stronie POB qLIFE:

Polecamy również
Właściwości przeciwbakteryjne nanocząsteczek złota i srebra na powierzchniach grafenowych - POB qLIFE
Właściwości przeciwbakteryjne nanocząsteczek złota i srebra na powierzchniach grafenowych - POB qLIFE
Rozstrzygnięcie Konkursu #8 – “Minigranty na działalność naukową dla zespołów badawczych w ramach tematyki badawczej POB qLIFE”
Rozstrzygnięcie Konkursu #8 – “Minigranty na działalność naukową dla zespołów badawczych w ramach tematyki badawczej POB qLIFE”
Rozstrzygnięcie Konkursu #9 – “Serwis, naprawa, remont i przegląd istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór II
Rozstrzygnięcie Konkursu #9 – “Serwis, naprawa, remont i przegląd istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór II
POB qLIFE: Czy wirtualna symulacja medyczna wspomoże tradycyjne formy szkolenia przyszłych medyków?
POB qLIFE: Czy wirtualna symulacja medyczna wspomoże tradycyjne formy szkolenia przyszłych medyków?