Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210506

Seminaria: prezentacje preLABów POB Digiworld

Data: 06.05.2021
Czas rozpoczęcia: 14:00
Miejsce: MS Teams
Organizator: POB DigiWorld
Seminaria: prezentacje preLABów POB Digiworld

Serdecznie zapraszamy na kolejne Seminarium POB Digiworld, które odbędzie się tuż po weekendzie majowym. Spotkajmy się 6 maja 2021 o 14.00 na platformie Teams.

 

W programie spotkanie z badaczami i prezentacja pre-labów: Human-Environmental Systems and Geospatial pre-LAB (HES-GEO LAB) oraz HARDWARE ACCELERATION LABORATORY (HAL)

Pre-LAB: Human-Environmental Systems and Geospatial LAB (HES-GEO LAB)

Prelegenci:

D. Kaim, A. Bernatek-Jakiel, K. Gorczyca, J. Kozak, M. Kubal-Czerwińska, Ł. Musielok, A. Nowak-Olejnik, A. Wypych, E. Ziółkowska (Human-Environmental Systems and GeospatialpreLAB, Wydział Geografii i Geologii, Wydział Biologii).

Tytuł wystąpienia: Znaczenie nowoczesnych technologii i cyfrowych danych przestrzennych w badaniach systemów człowiek – środowisko

(wystąpienie w języku polskim)

Abstrakt: Współczesne badania systemów człowiek – środowisko coraz powszechniej korzystają z dużych zbiorów danych, pozyskiwanych w sposób ciągły za pomocą różnorodnych technologii. Na przykład, dane przyrodnicze odnoszące się do stanu powierzchni Ziemi, atmosfery i hydrosfery, pozyskiwane są z różną rozdzielczością czasową i przestrzenną przez rozmaite systemy obserwacji Ziemi można pobierać z otwartych repozytoriów. Podobnie dostępne są opisujące systemy społeczno-ekonomiczne dane zbierane przez różnorodne agendy rządowe, samorządy lub organizacje pożytku publicznego. Coraz częściej badacze sięgać mogą do danych społecznościowych, które – jakkolwiek często z ograniczeniami wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych – stanowią bezcenne źródło informacji o zachowaniach i aktywnościach ludzi. Nauki zajmujące się syntetycznymi ujęciami złożonych relacji człowiek – środowisko muszą w związku z tym sięgać do coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, pozwalających na sprawne przetwarzanie dużych zasobów danych. Na przykład, w naukach o Ziemi i środowisku oraz w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej gwałtowny wzrost podaży danych skutkował rozwojem narzędzi do zarządzania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych w systemach informacji geograficznej (GIS, Geographic Information Systems). Systemy te w ostatnich latach ewoluują w kierunku rozbudowanych infrastruktur cybernetycznych, pozwalających użytkownikom na rozwijanie własnych algorytmów przetwarzania i modelowania, przy zapewnieniu dostępu, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, do stale narastających zasobów danych przestrzennych. Wykorzystanie obfitych zasobów danych przestrzennych i nowoczesnych narzędzi ich przetwarzania pozwala na prowadzenie badań istotnych z punktu widzenia współczesnych wyzwań środowiskowych i społecznych, takich jak katastrofa klimatyczna, degradacja gleb, spadek bioróżnorodności, niekontrolowana urbanizacja, wzrost nierówności, czy też kwestia bezpieczeństwa żywnościowego. Prezentacja ma na celu omówienie przykładowych problemów badawczych obecnie realizowanych przez zespół preLabu i zarysowanie pól współpracy ze specjalistami innych dyscyplin w ramach POBuDigiWorld.

 

Pre-LAB: HARDWARE ACCELERATION LAB

Prelegent:

dr hab. Piotr Korcyl

Tytuł wystąpienia: Hardware Acceleration Laboratory

(wystąpienie w języku polskim)

Abstrakt: Hardware Acceleration Laboratory ma za zadanie tworzyć pomost pomiędzy szeroko rozumianymi naukami obliczeniowymi a informatyką, informatyką techniczną i elektroniką odpowiedzialnymi za powstawanie nowych platform obliczeniowych. Mnogość tych ostatnich: CPU, GPU, FPGA, ARM, TPU, neuromorphic jak i wszystkie możliwe ich kombinacje, jak również szybkie tempo rozwijanych algorytmów, w tym tych opartych na uczeniu maszynowym i sztucznych sieciach neuronowych przekracza zwyczajowo kompetencje użytkowników będących biologami, chemikami czy fizykami. Nowa platforma w postaci laboratorium HAL ma być brakującą dotychczas międzydyscyplinarną przestrzenią gdzie możliwe będzie poszerzanie kompetencji związanych z technikami obliczeniowymi oraz wymianę doświadczeń. W prezentacji przedstawię założenia jakie kierowały nami przy współorganizowaniu laboratorium oraz cele jakie sobie stawiamy które zilustruję aktualnie prowadzonymi badaniami.