Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210423

Minigranty badawcze w DigiWorld 2021/1

Data: 23.04.2021 - 23.05.2021
Minigranty badawcze w DigiWorld 2021/1

Informacja: nabór wniosków został przedłużony do 23 maja 2021 r.

Zmiana regulaminu: możliwość uwzględnienia w kosztorysie aparatury naukowo-badawczej kosztów w wysokości do 50 tys. zł.

 

POB DigiWorld ogłasza konkurs Minigranty badawcze w DigiWorld 2021/1 na projekty badawcze lub służące wytworzeniu narzędzi do celów badawczych we wszystkich czterech objętych przezeń domenach badawczych (zakładka „Opis obszaru badawczego” na stronie https://id.uj.edu.pl/digiworld).

Zgłoszenia projektów powinny obejmować badania podstawowe lub stosowane o charakterze interdyscyplinarnym, innowacyjnym i międzynarodowym, niefinansowane z innych źródeł.

Do składania wniosków zapraszamy nauczycieli akademickich lub pracowników naukowo-technicznych zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim (którzy złożyli oświadczenie upoważniające UJ do objęcia ich osiągnięć ewaluacją ministerialną).

Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 50 000 zł na okres do 12 miesięcy. Pula konkursu wynosi 600 000 zł. Konkurs finansowany jest z działania Program motywacyjny.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w języku polskim lub angielskim do 9 maja 2021 r. 23 maja 2021 r.

Wnioski składać można w systemie https://digiworld.cm-uj.krakow.pl/ w konkursie Minigranty badawcze 2021/1 [Research Mini-Grants 2021/1]. Kryteria oceny pozostają takie sam jak w poprzedniej edycji. W obecnym konkursie:

  • osoba kierująca minigrantem może realizować na raz maksymalnie jeden minigrant,
  • eksperci i ekspertki dziedzinowi mogą występować w zespołach badawczych w minigrantach w tej samej edycji.

Ewentualne pytania należy kierować na adres: digiworld@uj.edu.pl.

Zapraszamy również do zapoznania się z formularzem FAQ.

Pliki do pobrania
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu minigranty badawcze w ramach POB DigiWorld
Wzór wniosku
Zmiana regulaminu