Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210318

Seminaria DigiWorld: prezentacje preLABów

Data: 18.03.2021
Czas rozpoczęcia: 14:00
Miejsce: MS Teams
Organizator: POB DigiWorld
Seminaria DigiWorld: prezentacje preLABów

We czwartek 18 III br. od godziny 14:00 przedstawimy kolejne preLABy działające w POB DigiWorld.

PreLAB: Autonomatic Scientific Discovery Lab

(wystąpienie w języku polskim)

Prelegenci:

  • Dr Stanisław Jastrzębski, Dyrektor naukowy w Molecule.one, Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ
  • Dr Bartosz Zieliński, Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ

Title: overview of the lab and interpretability of models applied to medicine

Abstract: What if a machine could discover a new physical matter or improve our understanding of disease? Due to rapid advances in artificial intelligence and hardware to collect data, such questions are no longer hypothetical. 

Our lab focuses on developing relevant generic artificial intelligence methods in two application areas: medicine and chemistry. These two domains are characterized by access to troves of data that have become challenging to analyze by humans. 

In the first part of the talk, we will give a short introduction to the field and describe the motivation behind our lab. In the second part of the talk, we will briefly discuss some of our recent application works in medicine, with a focus on interpretability.

Prelegenci:

Dr Stanisław Jastrzębski pracuje jako "Chief Scientific Officer" w Molecule.one oraz jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką Prof. Jacka Tabora i Prof. Amosa Storkey (University of Edinburgh). Pracował jako Postdoctoral Fellow na New York University. Aktywnie angażuje się w życie społeczności uczenia maszynowego jako organizator konferencji, członek MLinPL oraz area chair i recenzent. Wierzy, że w przyszłości metody sztucznej inteligencji będą aktywnie pomagały w odkryciach naukowych. W pracy naukowej stara się przybliżyć realizację tej wizji poprzez rozwijanie zastosowań w odkrywaniu leków oraz rozwijanie nowych metod trenowania sieci neuronowych.

Dr Bartosz Zieliński jest absolwentem Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. Doktorat w naukach technicznych w dyscyplinie Informatyka obronił w 2012 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN i od tego czasu jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki Stosowanej UJ. Jest autorem i współautorem licznych artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz publikacji na konferencjach NeurIPS, IJCAI i WACV. Obecnie jest członkiem zespołu InfoTech w projekcie FNP Team-Net, dotyczącym sztucznych sieci neuronowych inspirowanych biologicznie. Ponadto, pracuje jako Lead Data Scientist w firmie Ardigen S.A., gdzie wraz z zespołem wdraża modele głębokiego uczenia w problemach obrazowania biomedycznego.

 

PreLAB: InfoLab

Prelegenci:

  • Dr hab. Jakub Mielczarek, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  • Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
  • Dr Bartosz Lisowski, Katedra Fizjologii
  • Dr hab. Kamilla Małek, prof. UJ, Wydział Chemii
  • Dr Kamil Korzekwa, Wydział Fizyki, Astronomii i Informacji Stosowanej
  • Dr Tadeusz Pałasz, Wydział Fizyki, Astronomii i Informacji Stosowanej

W trakcie prezentacji, przedstawiony zostanie pre-Lab: InfoLab - Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Informacją. Tematyka badawcza  InfoLabu skoncentrowana jest wokół informacji, jej przetwarzania,  przechowywania, ochrony oraz oddziaływania społecznego. Obszar badawczy InfoLabu pokrywa szerokie spektrum zagadnień, uwzględniających klasyczną oraz kwantową teorię informacji, zarówno w wymiarze fizycznych nośników informacji, jak i na abstrakcyjnym poziomie jej przetwarzania i znaczenia we współczesnym świecie. Wiodącym celem, jaki stawia przed sobą InfoLab, jest rozwijanie metod przetwarzania i wymiany informacji opartych na zjawiskach kwantowych oraz ich wdrażanie w różnych obszarach  nauki (fizyka, chemia, farmacja, biologia, medycyna, nauki społeczne), techniki, biznesu oraz życia społecznego. W szczególności, dotyczy to: wykorzystania  algorytmów kwantowych (w tym algorytmów kwantowego uczenia maszynowego) do przetwarzania dużych zbiorów danych oraz rozwiązywania złożonych obliczeniowo problemów, zabezpieczania wymiany informacji poprzez rozwiązania oparte na kryptografii kwantowej, jak również zbierania i magazynowania informacji z wykorzystaniem zjawisk kwantowych. 

Plan prezentacji:

Dr hab. Jakub Mielczarek - „InfoLab”

Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka - „Dylematy odbioru informacji rynkowych przez konsumentów. Wskazówki o nadawcy w przetwarzaniu komunikatów eWOM"

Dr Bartosz Lisowski  - „Jak uczą się śluzowce (i ile to kosztuje), czyli o mechanizmach pamięci nie-neuronalnej”

Dr hab. Kamilla Małek, prof. UJ - „Obrazowanie spektroskopowe komórek i tkanek”

Dr Kamil Korzekwa - „Informacja kwantowa”

Dr Tadeusz Pałasz - „The qutools kit for quantum physics”

 

Termin: 18 marca 2021 r. (czwartek, godz. 14.00)

Dostęp: poprzez zespół MS Teams (kod: tcmk6fo) lub link https://tinyurl.com/SeminariumDigiWorld

 

Więcej informacji na stronie POB DigiWorld w zakładce Seminaria i w zespole Teams.