Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210204

Seminarium POB DigiWorld: Digital Change &Analysis LAB oraz Global Complex Systems LAB

Data: 04.02.2021
Czas rozpoczęcia: 14:00
Miejsce: Online
Organizator: POB DigiWorld
Seminarium POB DigiWorld: Digital Change &Analysis LAB oraz Global Complex Systems LAB

Już 4 lutego 2021 r. na czwartkowym seminarium przedstawimy kolejne preLABy działające w ramach POB DigiWorld: Digital Change &Analysis LAB: (14.00) oraz Global Complex Systems LAB (14.30)

DC&A Pre-lab

Temat wystąpienia: Prezentacja koncepcji badań DC&A Pre-lab

Prelegenci:

 • dr hab. Magdalena Wójcik, prof. UJ (Instytut Studiów Informacyjnych, WZiKS UJ)
 • Temat wystapienia: Prezentacja koncepcji, Strategicznych Obszarów Badawczych (SOB) i szczegółowych tematów badawczych DC&A Pre-lab
 • dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ (Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, WZiKS UJ)
 • Temat wystąpienia: Wyzwania metodyczne pomiaru dynamiki, kierunków i koncentracji rozwoju technologii gospodarki cyfrowej
 • dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ (Instytut Przedsiębiorczości, WZiKS UJ)
 • Temat wystąpienia: Digital Entrepreneurial Ecosystems
 • dr inż. Anna Szopa (Instytut Kultury, WZiKS UJ)
 • Temat wystąpienia: Autopersonalizacja systemów komputerowych

Podobszar badawczy LAB obejmuje interdyscyplinarne badania w zakresie transformacji zachodzących w środowisku cyfrowym i pod jego wpływem w sferach obejmujących: ekonomię, finanse, funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa w układach regionalnym, narodowym, europejskim i globalnym, zarządzanie i jakość, media, kulturę, komunikację społeczną, zarządzanie informacją i psychologię. Program strategiczny LAB-u obejmuje prowadzenie działań badawczych, a także dydaktycznych, popularyzatorskich i wdrożeniowych w obrębie zdefiniowanych strategicznych obszarów badawczych (SOB) mieszczących się w obrębie drugiej domeny badawczej POB DigiWorld - Transformacja cyfrowa społeczeństwa i gospodarki.

Pre-LAB GCS

Temat wystąpienia: Problematyka systemów złożonych w kontekście kryzysów gospodarczych
Prelegenci:

 • dr hab. Małgorzata Abbasy, prof. UJ, (Instytut Rosji i Europy Wschodniej, WSMiP UJ)
 • dr hab. Marcin Grabowski, (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych,WSMiP UJ)
 • dr Magdalena Kozub-Karkut, (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, WSMiP UJ)
 • dr hab. Piotr Łasak, prof. UJ, (Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, WSMiP UJ)
 • dr Paulina Napierała, (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, WSMiP UJ)
 • dr Sławomir Wyciślak, (Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, WSMiP UJ)

Celem prezentacji jest przedstawienie strategicznych obszarów badawczych funkcjonowania pre-LAB-u GCS. Dlatego celem naszego spotkania jest przybliżenie kwestii definicyjnych systemów złożonych i możliwości adaptacyjnych ich narzędzi w analizie zjawisk społecznych w oparciu o interdyscyplinarną metodologię czerpiącą z nauk o polityce i administracji, ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o bezpieczeństwie czy nauk o kulturze i religii. Złożoność współczesnego świata i zjawisk społecznych determinuje konieczność analizy wybranych zjawisk w ujęciu wielu paradygmatów i teorii charakterystycznych dla nauk ścisłych. Dlatego zastosowanie podejścia systemów złożonych gwarantuje innowacyjność prowadzonych badań i potencjalnych rezultatów naukowych. Wybranym przez nas prezentowanym studium przypadku pozostaje analiza porównawcza wybranych kryzysów gospodarczych (Azjatyckiego Kryzysu Finansowego, Globalnego Kryzysu Finansowego oraz kryzysu Covid-19) w perspektywie złożoności. Oprócz tego, przedstawimy priorytetowe cele naukowo-badawcze pre-LAB w oparciu o zasadę 4I.

Dostęp do spotkania poprzez platformę MS Teams (kod: TCMK6FO) lub link:
https://tinyurl.com/SeminariumDigiWorld

Pliki do pobrania
Szczegółowy opis prezentacji DC&A Prelabu