Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkursy na stanowiska w POB DigiWorld

Konkursy na stanowiska w POB DigiWorld

POB DigiWorld informuje o ogłoszeniach konkursów na stanowiska profesorów oraz adiunktów w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinach matematyka, informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja w dwu domenach badawczych (patrz zakładka „Opis obszaru badawczego” na stronie https://id.uj.edu.pl/digiworld): Zaawansowane metody obliczeniowe i sztuczna Inteligencja (AI) oraz AI w naukach ścisłych i przyrodniczych.

Poniżej przedstawiamy listę otwartych konkursów wraz z krótką charakterystyką i odnośnikami do szczegółowych informacji w języku polskim i angielskim.

 • stanowisko profesora uczelni na Wydziale Matematyki i Informatyki

Dyscyplina: informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja

Zakres: zaawansowane metody obliczeniowe lub sztuczna inteligencja (AI)

Termin składania dokumentów: 28.02.2021

Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 • stanowisko profesora uczelni na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej

Dyscyplina: informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja

Zakres: powiązany z co najmniej jednym z następujących obszarów badań: (i) algorytmy uczenia maszynowego, (ii) metody akceleracji obliczeń rozproszonych, (iii) metody statystyczne w analizie danych wielowymiarowych

Termin składania dokumentów: 31.01.2021

Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 • dwa stanowiska adiunktów na Wydziale Matematyki i Informatyki

Dyscyplina: matematyka, informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja

Zakres: zaawansowane metody obliczeniowe lub sztuczna inteligencja (AI)

Termin składania dokumentów: 28.02.2021

Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

Zwracamy uwagę, że zgodnie dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym na każde z ww. stanowisk osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu.

Adresy kontaktowe związane z poszczególnymi konkursami znajdują się w podanych powyżej odnośnikach do Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje dodatkowe nt. warunków zatrudnienia:

 • profesor/profesor uczelni:
  • stabilne zatrudnienie,
  • wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 150-200 tys. zł brutto rocznie na czas realizacji grantu badawczego prowadzonego na podstawie odrębnego porozumienia (wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie zasadnicze wraz ze zwiększeniem związanym z realizacją grantu badawczego oraz ewentualnymi dodatkowymi składnikami wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego),
  • na podstawie kosztorysu i planu badań, planuje się przyznanie grantu badawczego oraz kwotę ok. 400 tys. zł na jego realizację w okresie 5 lat – z zastrzeżeniem i na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu (możliwość finansowania m.in. aparatury badawczej, materiałów nietrwałych, usług, wyjazdów służbowych, zaangażowania studentów, doktorantów),
  • w ramach ww. grantu badawczego możliwość finansowania, poza podaną wyżej kwotą, zaangażowania dwu postdoków – z zastrzeżeniem i na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu,
  • na czas realizacji grantu badawczego prowadzenie działalności dydaktycznej w wymiarze 60 godz./rok akademicki  (po tym okresie: zgodnie z Regulaminem pracy UJ).
 • adiunkt:
  • wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 75-100 tys. zł brutto rocznie na czas realizacji grantu badawczego prowadzonego na podstawie odrębnego porozumienia (wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie zasadnicze wraz ze zwiększeniem związanym z realizacją grantu badawczego oraz ewentualnymi dodatkowymi składnikami wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego),
  • na podstawie kosztorysu i planu badań, planuje się przyznanie grantu badawczego oraz kwotę ok. 50 tys. zł na jego realizację w okresie 30 miesięcy – z zastrzeżeniem i na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu (możliwość finansowania m.in. aparatury badawczej, materiałów nietrwałych, usług, wyjazdów służbowych, zaangażowania studentów, doktorantów),
  • na czas realizacji grantu badawczego prowadzenie działalności dydaktycznej w wymiarze 60 godz./rok akademicki.

Ogólne warunki zatrudnienia oraz ofertę socjalną na UJ można znaleźć na:
https://www.uj.edu.pl/pl_PL/pracownicy/sprawy-socjane.

Polecamy również
Pośmiertne badania obrazowe w Katedrze Medycyny Sądowej UJ CM
Pośmiertne badania obrazowe w Katedrze Medycyny Sądowej UJ CM
Rozbudowa i doposażenie zaplecza aparaturowego w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej
Rozbudowa i doposażenie zaplecza aparaturowego w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej
Naprawa licznika Microbeta w Katedrze Farmakobiologii UJ CM
Naprawa licznika Microbeta w Katedrze Farmakobiologii UJ CM
System Waters do chromatografii cieczowej HPLC w Katedrze Chemii Farmaceutycznej
System Waters do chromatografii cieczowej HPLC w Katedrze Chemii Farmaceutycznej