Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20201214

Minigranty badawcze w DigiWorld dla studentów i doktorantów

Data: 14.12.2020 - 17.01.2021
Minigranty badawcze w DigiWorld dla studentów i doktorantów

UWAGA!

Przedłużenie terminu składania wniosków do niedzieli 17 stycznia 2021 r. do godziny 23:59,

Zwiększenie limitu objętości opisu projektu do 3 600 znaków

POB DigiWorld ogłasza konkurs Minigranty badawcze dla młodych w ramach POB DigiWorld w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021.

Konkurs ma na celu aktywizację naukową studentów na wszystkich poziomach kształcenia akademickiego.

Do składania wniosków zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia projektów powinny obejmować badania podstawowe lub stosowane, związane ze strategicznymi tematami POB DigiWorld (zakładka „Opis obszaru badawczego” na stronie https://id.uj.edu.pl/digiworld) oraz uwzględniające innowacyjność, interdyscyplinarność i internacjonalizację badań, realizowane pod nadzorem opiekuna naukowego (nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowo-technicznego zatrudnionego w Uniwersytecie Jagiellońskim, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora).

Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie na okres do 12 miesięcy w kwocie maksymalnej do:

  • 20 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest uczestnik studiów III stopnia lub doktorant w szkole doktorskiej,
  • 15 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest student studiów II stopnia lub student co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich,
  • 10 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest student studiów I stopnia lub student co najwyżej III roku jednolitych studiów magisterskich.

Pula konkursu wynosi 525 000 zł (odpowiednio 200, 225 i 100 tys. zł w powyższych kategoriach).

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w języku polskim lub angielskim do 10 stycznia 2021 r. nowy termin 17 stycznia 2021 r. Wnioski będzie można nadsyłać poprzez system informatyczny https://digiworld.cm-uj.krakow.pl/ (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej) od 14 grudnia 2020r.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o wnikliwe zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej: regulaminem, kryteriami oceny oraz umową grantową (zob.: PLIKI DO POBRANIA).

Wyniki konkursu (listy rankingowe zakwalifikowanych projektów w każdej kategorii) ogłoszone zostaną na stronie POB DigiWorld w ciągu czterech tygodni od upływu terminu składania wniosków. W tym samym terminie wnioskodawcy indywidualnie otrzymają oceny projektów wraz z uzasadnieniem.

Ewentualne pytania należy kierować na adres: digiworld@uj.edu.pl podając w temacie wiadomości [Minigranty Młodych 2021/1].

Zapraszamy również do zapoznania się z formularzem FAQ.

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu minigranty dla młodych w ramach POB DigiWorld w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021
Załącznik nr 1 do Regulamin konkursu minigranty dla młodych w ramach POB DigiWorld w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021
Umowa pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Kierownikiem minigrantu niebędącym pracownikiem UJ